BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z předchozích let nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na jednotný způsob testování u přijímacích zkoušek (jednotná státní přijímací zkouška).

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 2. října 2023 do 8. dubna 2024 na Gymnáziu Varnsdorf vždy v pondělí od 16.00 do 17.00 hodin – střídavě, jeden týden český jazyk, jeden týden matematika - možnost průběžného přihlášení i po termínu zahájení (níže předběžný rozpis termínů).

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete i na webových stránkách akademie.bgv.cz).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (přihláška ve formátu PDF - vytiskněte na papír formátu A4 nebo si přihlášku můžete vyzvednout v kanceláři BGV), a to nejpozději do 16. 10. 2023. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři BGV (je možno ji přinést na první úvodní setkání). Dále budou žáci potřebovat psací potřeby a rýsovací potřeby (ořezané tužky, kružítko, 2 pravítka, z toho 1 s ryskou) a desky formátu A4 na ukládání pracovních listů.

Na první schůzku prosíme, aby s dítětem přišel rodič nebo jiný dospělý, který bude na domácí přípravě spolupracovat.

BGV – DOBRÁ VOLBA – TERMÍNY (pondělí 16.00 – 17.00) v PDF

Gymnázium Varnsdorf

 
 

Publikováno: 31.08.2021