BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z minulých let nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na jednotnou státní přijímací zkoušku.

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 17. října 2022 do 3. dubna 2023 na Gymnáziu Varnsdorf vždy v pondělí od 16.00 do 17.00 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika (možnost průběžného přihlášení i po termínu zahájení).

Na první hodinu je třeba, aby s žákem přišel dospělý, který bude na jeho přípravě k přijímacím zkouškám spolupracovat, aby vyslechl pokyny k organizaci kurzu a doporučení k domácí práci.

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete i na webových stránkách akademie.bgv.cz).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (přihláška ve formátu PDF - vytiskněte na papír formátu A4 nebo si přihlášku můžete vyzvednout v kanceláři BGV), a to nejpozději do 15. 10. 2022. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři BGV. Dále budou žáci potřebovat psací potřeby a rýsovací potřeby (ořezané tužky, kružítko, 2 pravítka, z toho 1 s ryskou) a desky formátu A4 na ukládání pracovních listů.

BGV – DOBRÁ VOLBA – TERMÍNY (pondělí 16.00 – 17.00) v PDF

Gymnázium Varnsdorf

 
 

Publikováno: 31.08.2021