G4.

G4 NJ - 3.5. - 7.5. 2021 / Moňaková Kateřina

4.5. online Meet (práce s textem, 2.stupen přídavnývh jmen a příslovcí)

7.5. projektový den

Wocabee

G4 - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Středa 5. 5. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Světelné jevy a jejich využití - konstrukce obrazu kulovými zrcadly (vlastnosti obrazu)

Pátek 7. 5. - Domácí samostudium
 Světelné jevy a jejich využití - konstrukce obrazu kulovými zrcadly (vlastnosti obrazu)
- úkol zadám na online hodině

G4 - NJ - 3. - 7. 5. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 3. - 7. 5. 2021

LEKTION 22 (úvod)
1. pondělí - MEET - Téma: Fabio (UČ str. 25)
2. středa - WB nový balík (Lektion 22/1)
V PÁTEK NENÍ ONLINE HODINA ANI JINÁ PRÁCE (projektový den)
HA: keine Aufgabe

Příští týden: Lektion 22 (1. část)

Předchozí zadání v příloze.

Kvarta TV (D) 3. - 7. 5. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, jak už jsem psala v učebně uděláme si dle vašich přání pohodovou protahovací hodinu. Trošku se budeme věnovat středu těla.

Budu vás také informovat o projektovém dni, který vás čeká v pátek. V příloze v učebně máte info.

G4- CJL- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva (3. - 7. 5. 2021):
Mluvnice- Složité souvětí, procvičování pravopisu- oprava chyb v textu
Literární výchova- Česká Literatura 2. pol 50. a 60. let- J. Kainar- Lazar a píseň, beseda- Sherlock Holmes
Sloh- Proslov

G4 - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulus František Mgr.

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (lineární funkce a grafické řešení soustav rovnic). Zadání je v Google učebně včetně. Termín odevzdání je do neděle 23. 5. 2021, 23:59.

G4/AJ/JAS - 03. 05. - 07. 05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Monday - Google Meet hodina - 1) Kontrola úkolu: Grammar practice "Present perfect: negative" (WB p. 77/celé) ; 2) New vocabulary "Endangered Animals (SB p. 104/ ex. 1-8)
2. Distanční offline hodina: 1) Speaking Unit  8 "Asking for and giving directions" (WB p. 133/celé) 
3. Thursday - Google Meet hodina: 1) Online vocabulary test "Materials and containers" 2) Practical language "Giving directions" (kontrola úkolu WB p. 133)

G4 - Hv - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- vyberte si libovolný hudební pořad (v televizi, rozhlase, na internetu) a napište jeho krátké hodnocení, práci vložte do Google učebny do 13. 6.

G4- Vv- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Netradiční výtvarné techniky- malba kávou- podrobnosti v Google Učebně

G4_M_3. 5._ 7. 5. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte si  VĚTY O PODOBNOSTI DVOU TROJÚHELNÍKŮ

1.  PS: str. 20/31 (Nezapomeňte NÁČRT TROJÚHELNÍKŮ + POSTUP) POSLAT DO 9. 5.

2.  PS: str.  20/33 (Nezapomeňte NÁČRT TROJÚHELNÍKŮ + POSTUP) POSLAT DO 9. 5.

3.  PS: str.  20/35  POSLAT DO 9. 5.

 

4. 5. ON-LINE VÝUKA:

 PODOBNOST ÚTVARŮ  - slovní úlohy uč. str. 25 - 3

- Postup při řešení slovních úloh

- Řešení vzorových slovních ůloh - podobnost pravoúhlých trojúhelníků

   

      

7. 5. ON-LINE VÝUKA:

Turistický projektový den - "Pojď ven II"

 

G4_CH_3. 5._ 7. 5. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 3. 5. až 7. 5. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

3. 5. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. Kontrola DÚ: 

Soli karboxylových kyselin - uč. str. 66

Glutaman sodný - uč. str. 66

C. KK - k. aminooctová + opakování významných karboxylových kyselin

 D. NOVÉ: ESTERY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN + ESTERIFIKACE uč. str. 67

 

 

6. 5. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu vypracujte:

uč. str. 68/6 + 8 + 9 + 10

 

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 10. 5.

G4 - OV - VES - 1. 2. - 5. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, dvě krátká svižná videa vám poodhalí téma Způsoby placení a Kreditní a debetní karty. Nezapomeňte si také udělat zápis.

G4_dějepis_10. 5. až 14. 5. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

46) čtvrtek 13. 5. 2021, samostatná práce, název: Berlínská krize. Podívej se na video a zjisti odpovědi na tázky, https://www.youtube.com/watch?v=QTakHiaMTW4  Termín: odevzdat do Google Učebny do 14. 5. 2021 

Dobrovolný úkol: Do Německa za nákupy. Zjisti od rodičů nebo prarodičů, jak a kde se daly překročit hranice z Československa do Východního Německa před rokem 1989?. Např. Kolik bylo hraničních přechodů? Dalo se přejít kdekoli? Jak se přechody hlídaly ? Co se v Německu nakupovalo? Dalo se domů dovézt vše? Rodinné vzpomínky zpracuj jako komiks se 3 okny v  https://www.storyboardthat.com/Nikam se neregistruješ. Termín: odevzdat do Google Učebny do 14. 5. 2021 

45) pondělí 11. 5. 2021, on-line hodina, název: 60. léta 20. stol. v demokratických zemích. Měj připravenou učebnici a pracovní sešit

 

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v pondělí on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod. (změna platí od 8. 2. 2021)

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G4 - Z - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Test v pondělí 12h, další pokyny vyplynou, hlídejte si to.

 

G4 - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV 
1) Online tělocvik v úterý 10:00 - cca 10:40. 
2) Pátek 7.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU a na hodině TV). Nahrazuje běžný rozvrh. 
V případě dotazů jsem k dispozici...


Zdar a sílu SH

G4 - AJ - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB 33/11-13 - Listening - History quiz, SB 34/1-5 - Speaking - At the library
2. hodina - samostatná práce - SB 35/6 - Reading - Culture: Explorers, 35/Speaking task
3. hodina - (Google Meet) - SB 36/1-4 - Vocabulary - Natural disasters

G4-NJ- 10.05.- 14.05.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee, L21- osobní zájmena ve 3.p., práce s textem.

G4 - Bi - 3.5. - 7.5. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milá třído,

  1. v sekci Učebně máte zadanou samostatnou práci - Fotolovy.
  2. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 6. 5. 2021 v 10:00 - 10:45. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky.

Téma hodiny: vyberu jedno z témat OŽP, které vás zajímalo
Pomůcky: sešit, psací potřeby
Těším se ve čtvrtek na viděnou!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G4.