G4.

G4 - NJ - 22. - 26. 2. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 22. - 26. 2. 2021

Lektion 20 (část 2.)
1. úterý -  L20  - MEET - Thema: Typen (UČ 14 - 15)
2. středa - WB - nový balík (lekce 20/2)
3. pátek - L 20 - MEET - Grammatik - předložka ohne (UČ str. 15)
HA: PS str. 15-17/6-12 

Příští týden: Ferien

Předchozí zadání v příloze.

G4/AJ/JAS - 22. 02. - 26. 02. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Změna: Distanční offline hodina(nevyučováno online z rodinných důvodů vyučujícího: 1) Grammar build up (WB p. 74/ ex. 1) 2) Vocabulary plus "Life events" (WB p. 105/ celé)

2. Distanční offline hodina: DÚ - 1) Grammar exercises "Will/ won't + First conditional" (WB p. 121/ celé)

3. Google Meet hodina: 1) Kontrola úkolů zadaných v offline hodinách (mějte připraveno!!!)

G4 - OV - VES 21. 2. - 26. 2. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, aktivita k procvičení tématu Majetek je zadaná v Google učebně. Ve středu 24. 2. v 11.00 jsme vám k dispozici na dobrovolné on-line hodině. Probereme organizační záležitosti a pak jsou na programu různé aktiivty.

G4 - Hv - 22. 2. - 26. 2. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 22. 2. - 26. 2.

- naučte se zpaměti dvě sloky libovolné lidové  (např. zpěvníky Já, písnička), pořiďte videonahrávku vašeho zpěvu a vložte ji do Google učebny do neděle 28. 2. (složka Lidová píseň)

G4 NJ - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Moňaková Kateřina

23.2. - online hodina (L20 zvratná slovesa v perfektu)

26.2. - online hodina

Wocabee

Kvarta TV (D) 22. - 27. 2. / Holubářová Radka Mgr.

Online TV v úterý v 10 hod. Pokud někdo z vážných důvodů nemůže, tak se mi omluví!!! Absence je stále vysoká!!
Cvičíme s Monikou. prosím o dobře připravenou hodinu, cviky napsat na papír, naučit dobře předvádět, aby TV měla spád. Děkuji R. H.

G4 - Fy - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Zelinka Vlastimil

Středa 24. 2. - Online hodina (10:00 - 10:45)
Vedení elektrického proudu v polovodičích
 - Odpor polovodičů, Termistor, Fotorezistor

Pátek 26. 2. - Domácí samostudium
Vedení elektrického proudu v polovodičích
- Polovodič typu N a P (str. 65-66) - úkol zadám na online hodině

G5A - D - 22.02. - 26.02. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Probírané téma: Římská říše v době principátu - G.J.Caesar, adoptivní císaři

- připravit prezentaci

- připravit křížovku

Úkol v Google Učebně.

 

G4- Vv- 22. 2. - 26. 2. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Videoart- Pohyb v přírodě (podrobnosti v Google Učebně)

G4- CJL- 22. 2. - 26. 2. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Opakování větných členů (doplněk), souhrnná cvičení z tvarosloví

Literární výchova- Světová literatura po 2. světové válce- spol. četba- Paulo Coelho- Alchymista, poválečné drama

Sloh- Charakteristika rodiny- slohová práce 

G4 - AJ - sk. HEN - 22. - 26. 2. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - online hodina (writing: a class survey) 

St - samostatná práce (writing: a class survey; Jane Austen) -> na čtvrtek 25. 2., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce, Jane Austen)

G4_M_22. 2._ 26. 2. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Připomeňte  LINEÁRNÍ FUNKCE - nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen  - učebnice str. 32 - 34

Vypočítejte:

1. Nalezněte vzorec lineární funkce, jejíž graf prochází body:

    a) [0; 3] a [2; 4]         POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     b) [2; 0] a [0; -1]       POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     c) [-2; -1] a [0; 0]      POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     d) [0; -5] a [4; 3]       POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     e) [-1; -11] a [3; 5]     POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

     f) [-5; 1] a [10; 6]       POSLAT NA GOOGLE UČEBNU DO 28. 2.

 

23. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: LINEÁRNÍ FUNKCE nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen

 2. NOVÉ: URČENÍ PŘEDPISU LINEÁRNÍ FUNKCE Z GRAFU (uč. str. 36)

     -  Řešení vzorových příkladů (uč. str. 37 - 38)

 

 

26. 2. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: LINEÁRNÍ FUNKCE nezávislá a závislá proměnná, lineární koeficient, absolutní člen

 2. SESTAVENÍ PŘEDPISU LINEÁRNÍ FUNKCE Z GRAFU

     -  Procvičování příkladů (PS - 28 -29)

 

 

G4_CH_22. 2._ 26. 2. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 22. 2. až 26. 2. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

22. 2. ON-LINE VÝUKA:

 

1. Cvičení: anorganické názvosloví + názvosloví uhlovodíků + halogenderivátů + dusíkatých derivátů

2. Kontrola DÚ:

    1. Jaké jsou vlastnosti halogenderivátů?

    2. Jaké využití tetrafluorethylenu?

    3. Co se vyrábí z vinylchloridu?

    4. Čím jsou nebezpečné freony?

    5. Podle čeho se rozdělují dusíkaté deriváty?

    6. Jaké vlastnosti mají dusíkaté deriváty uhlovodíků a kde se využívají?

3.. Opakování: KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ- rozdělení kyslíkatých derivátů uhlovodíků(uč. str. 54)

3. NOVÉ: ALKOHOLY (uč. str. 54) - definice, názvosloví

25. 2. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Do cvičného sešitu odpovězte na otázky:

1. Napište do sešitu k názvům alkoholů jejich strukturní a racionální vzorce:

a) ethanol

b) penthanol

c) butanol

d) propanol

e) butan-1,2-diol

Kontrola vypracovaných témat proběhne na začátku ONLINE hodiny 8. 3.

G4 - Z - 22. 2. - 26. 2. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Rozhodnul jsem se napsat test až ve středu, při online hodině. Nemám náladu na další Waterloo, tak doufám, že to bude v pohodě. Učte se prosím. V tu středu ale po testu dostanete do neděle ještě další úkol z úvodu do ČR.

Test proběhne tak, že si připravíte wordovský dokument s fontem, který začíná vaším jménem, já vám budu do Chatu zadávat otázky a vy je budete rovnou vyplňovat do wordu, který následně v termínu odešlete. Tu bude legrace:-) Mějte se a učte se.

G4 - OV - VES - 15. 2. - 19. 2. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti,

práce na tento týden je zadána v Google učebně OV.

G4- OV - VES - 8. 2. - 12. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Úkol s tématikou Tržní ekonomika je zadán v Google učebně.

G4 - TV (CH) - 22.2.-26.2.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

Ahoj!
Online tělocvik na pokec a cvičení každé úterý 10:00 - cca 10:30 do odvolání nebo návratu k prezenční výuce ve škole.
Budu se těšit a zdar a sílu
S. Hocko

Odkaz na Meet Google učebna G4 - Tělesná výchova

G4 - OV - VES 1. 2. - 5. 2. / Veselá Jana PaeDr.

Výukový materiál k tématu Tržní hospodářeství je zadán v Google učebně OV. 

G4 - AJ - 8. 3. - 12. 3. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - SB p. 20/1-3 - Present Continuous Affirmative and Negative
2. hodina - samostatná práce - WB exercises and dialogue (21/10)
3. hodina - online (Google Meet) - SB p. 20/4-10 - Present Continuous - questions and short answers

G4-NJ-22.02.-26.02.2021 / Hanková Jana Bc.

Wocabee. Lekce 19- Möbel, předložky in,an, auf + slovesa liegen, stehen, hängen.

G4 - Bi - 22.2. - 26.2. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí kvartáni,

  1. v Učebně máte zadaný úkol - Potravní řetězec. Pokud se vám podaří vypracovat do naší on-line hodiny, bude to fajn - hodí se jako příprava na hodinu.
  2. Do čtvrtka 25. 2. si rozmyslete témata, která by vás v rámci ekologie a ochrany životního prostředí zajímala. Udělám si seznam a těmito okruhy se budeme přednostně zabývat.
  3. Nezapomeňte na naši on-line hodinu ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 10:00 - 10:45. V případě problémů s připojením mi dejte vědět e-mailem nebo telefonicky. Téma hodiny: vztahy mezi organismy, potravní řetězce

Pomůcky: sešit, psací potřeby
Těším se na viděnou!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G4.

G4_dějepis_1. 3. až 5. 3. 2021 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky:

1. 3. až 5. 3. 2021 - jarní prázdniny

28) čtvrtek 25. 2. 2021, samostatná práce, název: Dopis z druhé světové války. Vybereš si komu píšeš a z jakého bojiště - (1) letecká bitva o Velkou Británii (7-10/1940), 2) útok na Pearl Harbor (7. 12. 1941), 3) Den D (6. 6. 1944). Píšeš z pozice vojáka nebo telegrafistky (zdravotnice). Používáš vlastní slova, nekopíruješ text z netu, taková práce je hodnocena za 5. Termín: do 26. 2. 2021 vlož do Google Učebny

27) pondělí 22. 2. 2021, on-line hodina, název: Osvobození Československa v 1945. Práce s videem a prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici

26) čtvrtek 18. 2. 2021, samostatná práce, název: Školákem v Protektorátu Seznam se s webem https://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/. Zpracuj myšlenkovou mapu, co bys prožíval jako žák základní školy (měšťanská škola) nebo gymnázia (úcta k říši, nálety, střety s okupační mocí, sběrové akce, výuka, učebnice, maturita, časopisy, volný čas). Termín: do 19. 2. 2021, vlož do Google Učebny

25) pondělí 15. 2. 2021, on-line hodina, název: Protektorát Čechy a Morava - zahraniční odboj. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici

24) čtvrtek 11. 2. 2021, samostatná práce, název: Hrdinové odboje. Vybrat 1 osobnost z nabídky - letecké eso František Peřina, Josef Vl. Mašín ze skupiny Tři králové nebo novinářka Inka Bernášková. Zvolit formu - článek, fiktivní rozhovor, výukový plakát. Zadání si vysvětlíme při on-line hodině dne 8. 2. Termín: do 14. 2. 2021, vlož do Google Učebny

23) pondělí 8. 2. 2021, on-line hodina, název: Protektorát Čechy a Morava - domácí odboj. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici

23) čtvrtek 4. 2. 2021, samostatná práce, název: Protektorát Čechy a Morava. Přečíst v učeb. s. 60 až 63. Vypracovat úkoly v prac. sešitě na s. 29, 30 / všechna cvičení (kromě cv. 4). Termín: do 5. 2. 2021, vlož do Google Učebny

22) úterý 2. 2. 2021, on-line hodina, název: Charakteristika 2. světové války - nové zbraně, pokrok vědy, civilní oběti. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici. Referáty žáků

Zpětná vazba k dějepisu. Zadána formou samostatné otázky v Google Učebně. Termín: do 1. 2. 2021. 

25. 1. až 28. 1.2021, na základě pokynu vedení školy nebude na tento týden zadána samostatná práce

21) úterý 26. 1. 2021, on-line hodina, název: Holokaust. Referáty žáků. Práce s prezentací v Google Učebně. Ta obsahuje i zápis, který je k dispozici i po skončení hodiny. Mít připravenou učebnici a pracovní sešit

20) čtvrtek 21. 1. 2021, a) samostatná práce, název: "Konec 2. světové války - dokončení". Zhlédnout video z cyklu Válka a já (Justus, 25 min.). Napsat ve Wordu 2 popisky k fotografii lidové domobrany (Volkssturm) - 1 z pohledu německého a druhý z pohledu amerického novináře. Termín: do 22. 1. 2021, vlož do Google Učebny. b) on-line test: Druhá světová válka. Test se vyplňuje v Google Učebně ve Čt 21. 1. 2021 od 8.00 do 20.00 hod.  

19) úterý 19. 1. 2021, on-line hodina, název: Konec 2. světové války. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici. Referáty žáků

18) čtvrtek 14. 1. 2021, samostatná práce, název: Život za války. Zhlédnout video z cyklu Válka a já (Eva, 25 min.) a napsat charakteristiku postavy. Termín: do 15. 1. 2021, vlož nafocené/naskenované do Google Učebny.

17) úterý 12. 1. 2021, on-line hodina, název: Poslední roky války. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici. Referáty žáků

16) čtvrtek 7. 1. 2021, samostatná práce, název: Válka mimo Evropu - Afrika, Asie a Tichomoří. Přečti si v učeb. s. 58 až 59. Vypracuj do pracovního sešitu růžový text, s. 27/1, 2, ze s. 28/5, 6, 7. Termín: do 8. 1. 2021, vlož nafocené/naskenované do Google Učebny.

15) úterý 5. 1. 2021, on-line hodina, název: Otevření východní fronty - napadení SSSR. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici.

14) čtvrtek 17. 12. 2020, a) samostatná práce, název: Umění ve 20. a 30. letech. Věda a technika ve světě i doma. Práce s pracovním sešitem. Termín: do 18. 12. 2020, vlož nafocené/naskenované do Google Učebny, b) on-line test: Svět a ČSR po 1. světové válce (fašismus, nacismus, hospodářská krize, Mnichovská dohoda). Test se vyplňuje v Google Učebně ve Čt 17. 12. 2020 od 8.00 do 20.00 hod.  

13) úterý 15. 12. 2020, on-line hodina, název: Počátek 2. světové války. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici.  

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 probíhá výuka prezenčně ve škole. Doneste si 1) 84 Kč na pracovní sešit z dějepisu, 2) Rodokmen mojí rodiny.   

12) čtvrtek 3. 12. 2020, samostatná práce, název: Poslední roky Československa. Zadání je v příloze. Práce s učebnicí. Termín: do 6. 12. 2020, vlož nafocené/naskenované do Google Učebny 

11) úterý 1. 12. 2020, on-line hodina, název: J. V. Stalin a SSSR. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici.  

10) čtvrtek 26. 11. 2020, samostatná práce, název: Nedemokratické režimy v dalších zemích. Práce s učebnicí. Pokyny v příloze. Termín: do 27. 11. 2020, vlož nafocené/naskenované do Google Učebny 

9) úterý 24. 11. 2020, on-line hodina, název: Fašismu v Itálii. Nacismus v Německu. Práce s prezentací v Google Učebně. Obsahuje zápis, který zůstává stále k dispozici.  

8) čtvrtek 19. 11. 2020, samostatná práce, název: Rodokmen mojí rodiny. Zadání je v příloze. Termín: do 22. 11. 2020, vlož nafocené/naskenované do Google Učebny 

úterý 17. 11. 2020, státní svátek

7) čtvrtek 12. 11. 2020, samostatná práce, název: Sport a móda v ČSR. Vytvoř myšlenkovou mapu - na výběr osobnost Módní salón Hany Podolské / Olympijští průkopníci v ČSR. Termín odevzdání: do 13. 11. 2020, vložit do Google Učebny  

6) úterý 10. 11. 2020, on-line hodina, název: Hospodářská krize a její důsledky

Od 4. 11. 2020 bude odkaz na Meet v Google Učebně zpřístupněn vždy PŘED zahájením on-line hodiny.

5) čtvrtek 5. 11. 2020, samostatná práce, název: Osobnost První republiky. Zadání v příloze - na výběr A. Liebisch nebo E. Junková, buď v Powerpointu nebo Wordu (rozsah 1/2 až max. 1 str.). Termín odevzdání: do 6. 11. 2020, vložit do Google Učebny  

4) úterý 3. 11. 2020, on-line hodina, název: ČSR  ve 20. a 30. letech 20. století (hledání spojenců, hospodářství, školství, každodenní život), práce s pracovním listem a učebnicí

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, název: Rumburská vzpoura, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Demokratické uspořádání ČSR, práce s pracovním listem v Google Učebně 

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: ČSR - stát několika národností. Práce s učebnicí. Do sešitu se vypracuje zápis

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v pondělí on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod. (změna platí od 8. 2. 2021)

Kontakt: magrova@bgv.cz