G4.

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 14. 6. - 18. 6.

Všechny neodevzdané práce doplňte a vložte do Google učebny do neděle 20. 6.

G4 - Z - závěr roku - hodnocení / Bujárek Kamil Ing.

Ahoj, jelikož mi není dobře a jsem ve stavu nemocných, tak vám do bakalářů vložím návrh vaší známky. Komu se nebude líbit, objektivně zhodnotí svoji práci v průběhu roku a poté mi napíše do emailu zdůvodnění, proč si myslí, že by měl mít známku lepší - třeba s odkazem na neopravenou dobrovolnou či povinnou práci. Díky za slušnost při mailování i za pochopení. KB

G4 - IVT - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Paulus František Mgr.

Na následující období do konce školního roku nebudete mít zadánu žádnou další práci. Pokud máte nějaké resty, neodevzdané práce nebo špatné známky z nějakých úloh v 2. pololetí a chcete to napravit tak postupujte dle pokynů v Google učebně (stream učebny). Vzhledem ke změně termínu pedagogické rady musím upravit poslední možný termín odevzdání na pondělí 21. 6. 2021 do 14 hodin.

G4 - NJ - 14.6. - 18.6. 2021 / Moňaková Kateřina

15.6. Meet

18.6. Meet

Opakování učiva (předložka zu, minulý čas -preteritum, perfektum, osobní zájmena 3.p, zápor)

G4 - Fy - 14. 6. - 18. 6. 2021 / Zelinka Vlastimil

Středa 16. 6. - Online hodina (10:00 - 10:45)
 Lupa a mikroskop (str. 117-120)

Pátek 18. 6. - Domácí samostudium
 Dalekohledy (str. 121-123) - úkol zadám na online hodině

G4 - NJ - 14. - 18. 6. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 14. - 18. 6. 2021 - distanční výuka

LEKTION 23 (úvod)
1. úterý - téma Liebesschlösser in Köln (Textarbeit, UČ str. 30, PS str. 41-42)
2. pátek - téma Stadtorientierung (UČ str. 31, PS str. 43-44)

Příští týden: lekce 23 (dokončení)

Předchozí zadání v příloze.

G4/AJ/JAS - 14. 06. - 18. 06. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1) Monday - Google Meet hodina: 1) Listening comprehension "Travel games" (SB p. 113/ ex. 8-10) 2) New vocabulary "Places to visit"
2. Distanční offline hodina: 1) Reading comprehension QUIZ "A history of games"
3. Thursday - Google Meet hodina: 1) Future tenses practice (WB p. 89/ vybraná cvičení) 2)  Video + debate on "Ecotourism" (What is it? Do you like the idea? Is it possible to change anything?)

G4- CJL- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice- Zvuková stránka jazyka- slovní a větný přízvuk, melodie; Projev mluvený a psaný, jazyk a řeč

Literární výchova- Vyšetřování ztráty třídní knihy- zápis do ČD; Česká poezie 70. a 80. let- Kryl, Seifert, Huptych

Sloh- Reprodukované vypravování

G4- Vv- 14. 6. - 18. 6. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Do konce příštího týdne je možné vkládat chybějící výtvarné práce, reflexe k závěrečné klasifikaci.

Stále je možné přidávat práce k úkolu Vlastní výtvarná tvorba.

G4_M_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadáno v online hodině 15. 6.

 

 

15. 6. ON-LINE VÝUKA:

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

 

18. 6.  ON - LINE VÝUKA:

Navázání na předchozí ONLINE hodinu

A.  Povrch jehlanu - síť jehlanu

B. Objem jehlanu

C. NOVÉ: Řešení úloh - povrch a objem jehlanu

G4_CH_14. 6._ 18. 6. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

opět zase distančně. Tak vám posílám přehled učiva na období 14. 6. až 18. 6. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

 

14. 6. ON-LINE VÝUKA:

A. Organické + anorganické  názvosloví

B. OPAKOVÁNÍ: Monosacharidy, disacharidy

 D. NOVÉ: POLYSACHARIDY str. 71 - 74 + TUKY

 

17. 6. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Zadané otázky: č. 10 - 14

Zadané otázky: č. 15 - 18

G4 - OV - VES - 8. 6. - 11. 6. 2021 / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti, pokyny k výuce naleznete v učebně.

G4 - AJ - sk. HEN - 8. - 11. 6. 2021 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - online hodina (vocabulary revision)

St - samostatná práce (present and past tenses) -> na čtvrtek 10. 6., zadání v Google učebně

Čt - online hodina (kontrola samostatné práce)

G4 - Z - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Pokračujeme Českou republikou dle prezentace...

 

G4 - AJ - 17. 5. - 21. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - prezenční hodina ve škole
2. hodina - samostatná práce - prezenční hodina ve škole
3. hodina - (Google Meet) - prezenční hodina ve škole

G4 - TV (CH) - 14.6.-18.6.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV v úterý 15.6.
Online tělocvik v úterý 10:00 - cca 10:40.
Budu se těšit a zdar a sílu SH

G4-NJ- 14.06.- 18.06.2021 / Hanková Jana Bc.

Souhrnné opakování.

G4 - Bi - 14.6. - 18.6. 2021 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti,

  • v Učebě v kurzu máte zadanou poslední domácí práci tohoto školního roku (Perex),
  • do konce týdne si zkontrolujte, zda máte dokončené a odevzdané klasifikační práce (písemné práce, práce označené jako klasifikační); pokud ne, očekávejte pozvánku ke zkoušení
  • uvidíme se na on-line hodině ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 10:00 do 10:45, téma: globální oteplování

Těším se na viděnou!

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G4.