G4.

Vv- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Prostorová práce- origami. Bližší informace v Google Učebně.

CJL- G4- 2. 11. - 6. 11. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopisný kvíz- viz. Google Učebna, pravopis v PS- 20/2 dole, 28/5

                Ohebné slovní druhy- podstatná jména- mluv. kategorie PS str. 20, 21

Literatura: Na západní frontě klid- PS str. 55, 56

                 Filmové ukázky: Osudy dobrého vojáka Švejka

                                            W+ V ( Krupp essen, Lano-li nenapne-li se, Nikdy nic, nikdo nemá, záběry z roku 1938 o nebezpečí nacismu

Sloh: Popis uměleckého díla- slohová práce na základě prezentace v Google Učebně

G4 - Fy - 21. 10. / Zelinka Vlastimil

Zadán úkol na online hodině (21. 10.) - termín odevzdání: neděle 25. 10. do 23:59 hod. v Google učebně

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe (paralelně)
 - Přepiš z videa 1 a 2 řešení příkladů do školního sešitu, naskenuj (vyfoť) a ve formát PDF (JPG) vlož do Google učebny
 

Video 1 (2 příklady)
https://www.youtube.com/watch?v=mvfu4nKg0sc
 

Video 2 (5 příkladů)
https://www.youtube.com/watch?v=AsCS9G12Tp8

G4 - Fy - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Zelinka Vlastimil

Středa 21. 10.
Online výuka na Google Meet 10:00 – 10:45
Výsledný odpor paralelně (vedle sebe) zapojených rezistorů (str. 150-152)
- výklad (odvození vzorečků)

Pátek 23. 10.
Domácí samostudium – úkol zadám po online hodině (21.10.)

G4 - Hv - 19. 10. - 23. 10. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G4 - Hv - 19. 10. - 23. 10.

Vyberte si jedbu skladbu z období starověku nebo středověku, kterou si poslechnete, a napište krátký rozbor na základě vašich znalostí z dějin hudby. Rozbor vložte do Google učebny do 25. 10.

G4 - AJ - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet) - Weather and seasons
2. hodina - samostatná práce - WB 88/1-5
3. hodina - online (Google Meet) - Must/mustn´t

G4 NJ MON 19.10 - 23.10. / Moňaková Kateřina

on-line výuka -20.10. ( 12:50-13:35) google Meet ( zadání nových úkolů)

on-line výuka - 23.10. (8:55-9:40) google Meet

Z poslední online výuky odevzdat do 19.10. google učebna zadané úkoly (AB 56/7,8  57/10)

Wocabee - balík (19.10 - 23.10) L16

G4 - TV (CH) - 19.10.-23.10.2020 / Hocko Stanislav Mgr.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Info: stejné zadání i v google učebně TV

Okruhy a doporučení:

1. Doporučuji  každý den min. 5-6 tis. kroků nebo intenzivnější pohybovou aktivitu v min. délce 3x60 min. za týden.  

2. Míčové hry - dle individuálních možností

3. Pohybové hry a další aktivity - dle individuálních možností

Doporučení:

Co nejvíce pohybu na čerstvém vzduchu (mimo místa s pohybem většího množství osob), fyzická práce, pomoc v domácnosti...

Výstup:

Vedení pohybového deníku / kalendáře (písemně nebo elektronicky). Minimální rozsah 90 min. za týden (může být rozloženo do více "pohybových či pracovních" jednotek). Kontrola po návratu do školy. Samozřejmě můžete vkládat do učebny. Rád uvidím nějaké fotky či videa.

Zdar a sílu

S. Hocko

G4 - AJ - sk. HEN - 19. - 23. 10. 2020 / Hendrichová Nikola Mgr.

Po - online hodina (U5 - culture & CLIL)

St - samostatná práce (Progress check U5 - test - zveřejněno ve středu v 8:00 v Google učebně, odevzdání ve stejný den ve 20:00)

Čt - online hodina (U6 - jobs)

 

*Podrobné informace k samostatné práci najdete v Google učebně. 

G4 - Zeměpis - 19.10. - 25.10. resp. 2.11 / Bujárek Kamil Ing.

Vždy budu zadávat úkoly na neonline hodinu po online hodině, ve které pokyny nastíním. Další (první) online hodina 19. 10. 2020 11:00 hod.

Vložena prezentace k doprobrání jižní Asie do google učebny.

Probrána obecná zeměpisná charakteristika střední Asie s příslibem vložení prezentace na jednotlivé státy s důrazem na Kazachstán a nejdůležitější charakterizující informace pro zbylé 4 státy. Upozornění na blížící se třídící test na J, JV, a střední Asii po podzimních prázdninách.

G4/AJ/JAS - 19. - 23. 10. 2020 / Jasa Marek Mgr.

1. Meet lesson -  Procvičování some/any/a lot of/much (WB p. 49/ 1-6)

2. Distance/ Self Study lesson - Procvičování Vocabulary "Computer technology" (WB p. 48/ ex. 1-4 vypracovat a mít ke kontrole na čtvrtek)

3. Meet lesson - Kontrola, popř. hodnocení výsledků probraného učiva a zadaných úkolů (WB p. 48/ ex. 1-4) + Culture "Collecting" - reading and listening WB p. 52

G4-OV-VES 19. 10.- 2. 11. / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti,

v příštích dnech je potřeba, abyste se v OV začali seznamovat s právní stránkou zaměstnaneckého poměru. Pročtěte si proto přiloženou prezentaci, pokuste se zodpovědět si i otázky v jejím závěru a zkontrolujte si své odpovědi s řešením na konci. Poté vyplňte doplňovačku v pracovním listu a pošlete mi jej ( ideálně do pátku 23. 10., nejpozději ale do 1. 11.) na můj e-mail vesela@bgv.cz.

Stále také máte možnost přihlásit se do kroužku psychologie on-line, kde mám pro vás připravená zajímavá témata. Pokud máte zájem zúčastnit se kroužku z pohodlí domova, napište mi na můj e-mail vesela@bgv.cz.

Přeji vám klidné podzimní prázdniny. JV

G4_M_19. 10._ 23. 10. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Řešení rovnic se zkouškou 

2. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli

Úkol je zadán jako příloha na google učebně.

Úlohy vyřešte do školního sešitu. POSLAT na google učebnu do 25. 10.

21. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Opakování: Vyjadřování neznámé ze vzorce - společná kontrola řešení: PS str. 17/9

1. Slovní úlohy 

2. Slovní úlohy o společné práci učebnice str. 22 - 27

23. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Řešení slovních úloh: učebnice str. 26 - 27

2. Řešení slovních úloh: PS str. 18 - 20

 

G4_CH_19. 10._ 23. 10. / Málková Kamila Ing.

Milí žáci,

posílám vám přehled učiva na období 19. 10. až 23. 10. Pracujte na zadání úkolů poctivě a samostatně.

19. 10. ON-LINE VÝUKA:

1. Cvičení: anorganické názvosloví + úkol: bude zadán přes GOOGLE učebnu, POSLAT DO 25. 10.

2. Opakování neobnovitelných zdrojů (uhlí, ropa, zemní plyn)

3. Obnovitelné zdroje - uč. str. 27 - 28

22. 10. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

1. Tepelné elektrárny - princip, výhody a nevýhody tepelné elektrárny (uč. str. 26 zapsat do sešitu teorie)

2. Jaderné elektrárny - princip, výhody a nevýhody jaderné elektrárny (uč. str. 26 zapsat do sešitu teorie)

3. Do sešitu teorie nakreslit schéma (princip) tepelné a jaderné elektrárny
 

G4 - IVT - 19. 10. - 23. 10. 2020 / Paulus František Mgr.

V Google učebně máte zadání (předlohu) k samostatné práci "vyhodnocení matematické olympiády" v Excelu (případně jiném tabulkovém kalkulátoru). Práci v tomto období neodesíláte ani neukládáte do učebny, pouze si ji uložte na svůj Google disk.

Kvarta TV (D) 19. - 23. 10. / Holubářová Radka Mgr.

Děvčata, bod číslo jedna a dva platí v případě, že se z nějakých důvodů nemůžete zúčastnit online TV. Uvidíme se spolu v úterý pátou hodinu od 11 hodin na Meetu. Omlouvat se mi nemusíte, kdo nebude na hodinách, tak zasílá DÚ dle pokynů. 

Úkoly a doporučení:

1. Stále platí zasílání fotek či videí pohybových aktivit, které vám vyhovují. Na YouTube je spousta možností a námětů.

2. Zasílejte náměty na TV, které vás zaujmou a mohou se použít při našich hodinách. Budeme aplikovat v dalším období.

3. Zasílejte zajímavosti z oblasti sportu a zajímavé výzvy.

4. Každodenní limit pro udržení tělesné kondice je přibližně  6 000 kroků, chodit může opravdu každá z vás.

5. Indiánský běh -  ideální varianta 1:1 -  1 minuta běh a 1 minuta svižná chůze. Další vyrianty 3 minuty běh a 1 minuta chůze, 2 minuty běh a 3 minuty chůze, vyzkoušejte a najděte si to, co vám bude nejlépe vyhovovat.

6. Mimimálně 3 krát 30 minut za týden doporučuji aktivitu při vyšší tepové frekvenci - 220 mínus váš věk - v této tepové frekvenci by tato aktivita měla probíhat :-)

7. Minimálně každodenní protažení celého těla by se mělo stát pravidelnou rutinou a nejen v době distanční výuky.

Vv- G4- 19. 10. - 23. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Úkolem je vložit do Google Učebny foto obrázku abstrahované krajiny (min. A4 barevně).

Pokyny a inspiraci najdete v Učebně.

CJL- G4- 19. 10. - 23. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva:

Mluvnice: Pravopis (procvičování on-line)

                Odvozování, skládání a zkracování slov- PS- 19/4,6

Literatura: Beseda o četbě (E. A. Poe- Černý kocour, Jáma a kyvadlo)

                 Meziválečná světová literatura- E. M. Remarque- Na západní frontě klid- PS str. 55,56

Sloh: Popis uměleckého díla- práce s materiálem v Google Učebně

 

G4-NJ- 19.10.-23.10.2020 / Hanková Jana Bc.

Přípravný test ze 16. lekce v učebně, slovní zásoba ze 17. lekce na Wocabee, nová gramatika-perfekt silných a nepravidelných sloves

Vv- G4- 12. 10. - 16. 10. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Výtvarný úkol spočívá v abstrahovaném zachycení krajiny. Zadání, princip abstrahování a ukázky od známých umělců najdete v Google Učebně.

Podmínkou je minimální formát A4 a barevné provedení libovolnou technikou.

CJL- G4- 12. 10. - 16. 10 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Přehled učiva na tento týden:

Mluvnice- Stavba slova (pojmy kořen, slovotvorný základ)- PS 18/3, 4- D.Ú.- rozdělit vybraná slova

                Tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním- UČ str. 22-23, PS 19/6- bude upřesněno v Google Učebně

                Kontrola diktátu dle přiloženého textu v Učebně

Literatura- v rámci společné četby Obraz Doriana Graye (text vložen v Učebně v pdf.) a Jáma a kyvadlo a jiné povídky- Černý kocour a Jáma a kyvadlo- přečíst a zapsat do ČD

Komunikace a sloh- Popis uměleckého díla- práce s ukázkou v Google Učebně

G4-OV-VES 13.10. - 16. 10. / Veselá Jana PaeDr.

Milí studenti,

pro další rozšíření tématu Moje budoucí povolání se podívejte na dvě krátká videa. První z nich je zábavný test Jaké povolání se pro tebe hodí. Přestože se jedná o odlehčenou formu, jistě v něm najdete některé prvky Hollandovy teorie osobnosti a pracovních prostředí a může pro vás být užitečným základem pro další přemýšlení:

https://www.youtube.com/watch?v=imLgI9-BYtQ

Druhé video nám přiblíží atmosféru pracovních pohovorůa  doplní nám spolu s životopisem ( CV), který jste se pokusili vytvořit v minulé hodině, představu, co člověk zažívá, když se hlásí do vysněného zaměstnání:

https://www.youtube.com/watch?v=dQ-eY4NT_GE

DALŠÍ NABÍDKA JE DOBROVOLNÁ - POUZE PRO ZÁJEMCE O PSYCHOLOGII A PODOBNÁ TÉMATA:

Milí studenti, pro zájemce jsem také založila možnost setkávání v on-line kroužku Psychologie pro každého. Mám pro vás připravená zajímavá témata, která se vám můžou hodit nejen ve škole ale především ve vašem osobním životě. V těchto setkáních se také počítá s vašimi nápady a podněty. Půjde o časově nenáročnou ale díky spolupráci s vámi velmi zajímavou aktivitu.  Pracujeme v on-line prostředí Google učebny, tak jak jste zvyklí. Pro odkaz mne co nejrychleji kontaktujte na mém e-mailu: vesela@bgv.cz.

 

 

G4 - NJ (JAN) - 19. - 23. 10. 2020 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 19. - 23. 10. 2020

Lektion 17 (2. část)
1. úterý - Perfektum silných sloves - výklad - videohodina MEET - připravte si sešit, pracovní sešit, učebnici, psací potřeby
HA: WB - Perfektum trainieren
2. středa - HA: PS (str. 61-62/3-6) - udělat, neposílat!, WB Vokabeln + Perfektum trainieren
3. pátek - L 17 - Grammatik - videohodina MEET - připravte si sešit, pracovní sešit, učebnici, psací potřeby
Téma: Perfektum - UČ (str. 49)
HA: keine

Příští týden: PRÁZDNINY!

Zadání z předchozích týdnů v příloze. 

G4 - Bi - 19.10. - 23.10. 2020 / Dlouhá Štěpánka RNDr.

Milí studenti, níže naleznete zadání úkolů z geologie:

1) Vyber si geologicky zajímavý útvar na území ČR úzce spjatý se sopečnou činností a vytvoř o něm třístránkovou prezentaci v programu MS PowerPoint nebo Google Prezentace (podrobnosti a odevzdání v učebně G4). T: 21. 10. 2020 

2) Nezapomeň na naši on-line hodinu ve čtvrtek 22. 10. 2020 v 10:00 - 10:45. V případě problémů s připojením mi dej vědět e-mailem nebo telefonicky.
Téma hodiny: prezentace vašich úkolů
Pomůcky: psací potřeby

Materiály z hodin, včetně těch starších, jsou vám k dispozici v Google Učebně G4.

G4_dějepis_26. 10. až 30. 10. 2020 / Mágrová Klára Mgr.

Přehled učiva po dobu distanční výuky

26. 10. až 30. 10. 2020, podzimní prázdniny

3) čtvrtek 22. 10. 2020, samostatná práce, název: Rumburská vzpoura, práce s pracovním listem v Google Učebně a zápis do sešitu 

2) úterý 20. 10. 2020, on-line hodina, název: Demokratické uspořádání ČSR, práce s pracovním listem v Google Učebně 

1) čtvrtek 15. 10. 2020, samostatná práce, název: ČSR - stát několika národností. Práce s učebnicí. Do sešitu se vypracuje zápis

Termíny dějepisu - ve čtvrtek samostatná práce, v úterý on-line hodina v Google Učebně od 10.00 do 10.45 hod.

Kontakt: magrova@bgv.cz 

G4- ČJL- 14. - 18. 9. 2020 / Hedvíková Milena Mgr.

Plán učiva v tomto týdnu:

Mluvnice: Opakování- PS 7/8- pravopis; 10/18- grafy souvětí; 11/9- interpunkce, grafy dvou libovolných souvětí; 12/5- přesmyčky

Literární výchova: Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. stol.- impresionismus, dekadence, symbolismus, prokletí básníci- PS str. 47- Ch. Baudelaire- ukázka z básně Zdechlina

Sloh: - Výklad- učebnice str. 101- vypsat podstatu výkladu; 102/1- ústně, PS 53/2a, pak vytvořit do slohového sešitu vlastní tip na výlet za přírodní či kulturní pamětihodností- budeme dokončovat v příští hodině z připravených výpisků z více internetových i jiných zdrojů. 

G3- NJ- (MON) 8. 6. - 12. 6. / Moňaková Kateřina

viz příloha