Foberová Lenka Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Foberová Lenka Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

G5A - BIO - 19. - 23. 4. 2021 / G5.A

Online hodina proběhne v úterý na téma: rostlinné tkáně (pletiva).

 • opakování +/- na téma dýchání rostlin a fotosyntéza

G5B - BIO - 19. - 23. 4. 2021 / G5.B

Online hodina proběhne v úterý na téma: rostlinné tkáně (pletiva).

 • opakování +/- na téma dýchání rostlin a fotosyntéza

G6 - BIO - 19. - 23. 4. 2021 / G6.

Samostatně:

 • Zpracujte si snímek 11 až 18 v prezentaci: paryby (rozmnožování, rejnoci)
 • https://www.youtube.com/watch?v=yfgJx-ShRGI (zhlédnout video: manta obrovská)
 • https://www.youtube.com/watch?v=8vnZLlSvkT8 (zhlédnout video: parejnok elektrický)

Online hodina:

Testování (polostrunatci, společné znaky strunatců, bezlebeční a pláštěnci)

G7 - BIO - 19. - 23. 4. 2021 / G7.

Samostatně si dokončete zbytek prezentace: trávicí soustava (snímek 62 až 65).
Konkrétně:

 • Vitamíny, znát rozdíl mezi avitaminózou a hypervitaminózou
 • Zpracovat si tabulku vitamínů (úloha, nedostatek, přebytek, zdroje..) -  materiál přikládám v příloze (nejlépe bude, když si ji zpracujete ručně)
 • Zpracujte si obdobný přehled k minerálním látkám (příloha)
 • Onemocnění trávicí soustavy (stručně)

Zápis a tabulky k vitaminům a minerálním látkám, mi nejpozději do neděle odevzdejte do učebny, bude hodnoceno.

 • V pátek si napíšeme test z trávicí soustavy.

G5A - ESV - 19. - 23. 4. 2021 / G5.A

Pracujte na své pololetní práci. Termín odevzdání práce (včetně obhajoby) bude 16. května.

G5B - ESV - 19. - 23. 4. 2021 / G5.B

Pracujte na své pololetní práci. Termín odevzdání práce (včetně obhajoby) bude 16. května.

G6 - ESV - 19. - 23. 4. 2021 / G6.

Pracujte na své pololetní práci. Termín odevzdání práce (včetně obhajoby) bude 16. května.

G1 - VV - 19. - 23. 4. 2021 / G1.

Tento týden dokončete a odevzdejte již zadaný úkol "Origami". Nejpozdější termín odevzdání je neděle (25. 4.)

G7 - BIO - 12. - 16. 4. 2021

Pracujte s prezentací trávicí soustava (k dispozici v učebně).

 • Můžete si dokončit snímek 44 (hypoglykémie a hyperglykémie).
 • Samostatně si zapište informace na téma: Játra, hepatitida, infekční mononukleóza, cirhóza jater (snímek 45 - 52).
 • V učebnici na str. 92 až 93 si přečtěte kapitolu: játra
 • pro zájemce "histologie jater": https://www.youtube.com/watch?v=5Ttt5oeg-HM

Znalosti si ověřím při online hodině na +/- (podívejte se i na otázky v učebnici na str. 94).

G6 - BIO - 12. - 16. 4. 2021

Připomínám, že úvod do problematiky strunatců jsme již zvládli. O systematice máte taktéž nějaké ponětí.

 • zpracujte si zápis z kapitoly kruhoústí (mihule) do sešitu (viz prezentace)
 • zhlédněte výkladové video: https://www.youtube.com/watch?v=ZuRn1H4o3lU
 • ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=AzZao6SVMyc

Znalosti si ověřím při online hodině na +/-.

G5A - BIO - 12. - 16. 4. 2021

Online hodina proběhně v úterý na téma: Fotosyntéza. Zadání na offlline hodinu bude zadáno po online hodině.

G5A - BIO - 12. - 16. 4. 2021

Online hodina proběhně v úterý na téma: Fotosyntéza. Zadání na offlline hodinu bude zadáno po online hodině.

G5A - ESV - 12. - 16. 4. 2021

Pokračujte v realizaci pololetní práce. V google učebně je k dispozici PDF dokument s referáty, které jste si vybrali na začátku školního roku. Zatím překontrolujte, jestli jsem se někde nepřehlédla.
Vytvoření prezentace na vaše zadané téma bude následovat po kompletním splnění pololetní práce, nicméně nic vám nebrání ve shromažďování informací na vaše zvolené téma.

G5B - ESV - 12. - 16. 4. 2021

Pokračujte v realizaci pololetní práce. V google učebně je k dispozici PDF dokument s referáty, které jste si vybrali na začátku školního roku. Zatím překontrolujte, jestli jsem se někde nepřehlédla.
Vytvoření prezentace na vaše zadané téma bude následovat po kompletním splnění pololetní práce, nicméně nic vám nebrání ve shromažďování informací na vaše zvolené téma.

G6 - ESV - 12. - 16. 4. 2021

Pokračujte v realizaci pololetní práce. V google učebně je k dispozici PDF dokument s referáty, které jste si vybrali na začátku školního roku. Zatím překontrolujte, jestli jsem se někde nepřehlédla.
Vytvoření prezentace na vaše zadané téma bude následovat po kompletním splnění pololetní práce, nicméně nic vám nebrání ve shromažďování informací na vaše zvolené téma.

G1 - VV - 12. - 16. 4. 2021

Pokračujte v již zadaném úkolu "Tvorba origami zvířátek". Plné znění úkolu naleznete v google učebně či v historii nástěnky učitele z minulého týdne.

Co přináší jaro?

Prohlédněte si zdařilé tvoření našich primánů z hodin výtvarné výchovy, zadání znělo: "Co si představíš, když se řekne jaro?"
I když se nám trochu ochladilo, budeme rádi, když vás trochu jarně naladíme smiley

G7 - BIO - 6. 4. - 9. 4. 2021

Samostatně si do sešitu zpracujte snímek: 26 - 32 v prezentaci: trávicí soustava. Na téma: žaludek (stavba žaludku, funkce, žaludeční šťava a enzymy, žaludeční vředy).
Budu se při online hodině ptát, znalosti z prezentace znát do online hodiny. V této chvíli všichni víme jaké orgány a žlázy patří do trávicí soustavy yes... Dále si pročtěte text v příloze:

3D vizualizace jednotlivých orgánů TS: https://www.youtube.com/watch?v=Any3INeZjwQ

G6 - BIO - 6. 4. - 9. 4. 2021

Ostnokožce a polostrunatce máme probrané. Nyní se dostáváme ke strunatcům (patří sem např. ryby, paryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci).

Úkol pro tento týden je především práce s učebnicí str. 100 - 107.

 • nadpis: Strunatci
 • poznamenat si stručnou systematiku strunatců viz příloha
 • vypracovat si stručnou charakteristiku společnou pro všechny strunatce viz učebnice (str. 100 - 105)
 • méně známé skupiny patřící mezi strunatce jsou: pláštěnci a bezlebeční - kapitolu si přečtěte (str. 105 - 107)

Úkoly zpracujte do online hodiny, která proběhne v pátek.

G5B - BIO - 6. 4. - 9. 4. 2021

Online hodina proběhne v úterý na téma: růst a vývoj rostlin.

Samostatná práce: zápis (pohyb rostlin), dokončit cvičení z online hodiny
(podrobné info a materiál v učebně)

G5A - BIO - 6. 4. - 9. 4. 2021

Online hodina proběhne v úterý na téma: růst a vývoj rostlin.

Samostatná práce: zápis (pohyb rostlin), dokončit cvičení z online hodiny
(podrobné info a materiál v učebně)

G5A - ESV - 6. 4. - 9. 4. 2021

Pracujte na své pololetní práci. Termín odevzdání bude 16. května včetně "obhajoby". V případě pokračujícího distančního vzdělávání, tak jak ji znáte z předešlého pololetí. Nenechávejte věci na poslední chvíli. Podrobnosti poskytnu včas. Do konce roku se budeme ještě věnovat referátům, které jste si vybrali na podzim. Vaše téma vám připomenu.

Tip pro Vás:
https://www.floranazahrade.cz/zahrada-pro-milovniky-umeni/
https://www.vivre.cz/blog/pokoje-pro-mlade-jak-udelat-loznici-pro-teenagery/

G5B - ESV - 6. 4. - 9. 4. 2021

Pracujte na své pololetní práci. Termín odevzdání bude 16. května včetně "obhajoby". V případě pokračujícího distančního vzdělávání, tak jak ji znáte z předešlého pololetí. Nenechávejte věci na poslední chvíli. Podrobnosti poskytnu včas. Do konce roku se budeme ještě věnovat referátům, které jste si vybrali na podzim. Vaše téma vám připomenu.

Tip pro Vás:
https://www.floranazahrade.cz/zahrada-pro-milovniky-umeni/
https://www.vivre.cz/blog/pokoje-pro-mlade-jak-udelat-loznici-pro-teenagery/

G6 - ESV - 6. 4. - 9. 4. 2021

Pracujte na své pololetní práci. Termín odevzdání bude 16. května včetně "obhajoby". V případě pokračujícího distančního vzdělávání, tak jak ji znáte z předešlého pololetí. Nenechávejte věci na poslední chvíli. Podrobnosti poskytnu včas. Do konce roku se budeme ještě věnovat referátům, které jste si vybrali na podzim. Vaše téma vám připomenu.

Tip pro Vás:
https://www.floranazahrade.cz/zahrada-pro-milovniky-umeni/
https://www.vivre.cz/blog/pokoje-pro-mlade-jak-udelat-loznici-pro-teenagery/

G1 - Vv - 6. 4. - 9. 4. 2021

Ahoj, primo, na následující období budete mít tvůrči zadání. Vyzkoušíte si - jak se pracuje s návodem. A potrénujete manuální zručnost. Vaším úkolem je origami. Pokud vám stále název nic neříká... nahlédněte na následující odkaz: https://www.vytvarny-shop.cz/rubriky/magazin/jak-na-to--origami-skladani-z-papiru/
Naše téma si zúžíme na origami s motivem zvířat. Tvořte z obyčejného nebo barevného papíru.

Přesné zadání: do 25.4. (horizont 3 týdnů) vytvořte 2 origami a do učebny nahrajte fotografii hotových origami (2 libovolná zvířátka). Prosím, abyste svá dílka vyfotili na papíře, kam napíšete své jméno a o jaká zvířátka se jedná. Vyberte si něco, co zvládnete.

Tip pro vás: Na internetu naleznete spoustu videonávodů, pro inspiraci přikládám následující odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=Sk-imS7SePc (liška)
https://www.youtube.com/watch?v=jMSTRgxncek (myška)
https://www.youtube.com/watch?v=v1yty3bKKaw (skákací žabka)
https://www.youtube.com/watch?v=2A7exMoVMws (motýl)

G5A - BIO - 29. - 31. 3. 2021

Online hodina v úterý na téma: růst a vývoj rostlin

G5B - BIO - 29. - 31. 3. 2021

Online hodina v úterý na téma: růst a vývoj rostlin

G6 - BIO - 29. - 31. 3. 2021

 • Samostatně si zpracujte do sešitu kapitolu polostrunatci viz prezentace v příloze
 • Zhlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=ZNHTKVo4QWg

G7 - BIO - 29. - 31. 3. 2021

 • Samostatně si zpracujte snímek č. 21 až 25 v prezentaci "trávicí soustava" - k dispozici v učebně.

- jazyk, hltan, jícen

 • V učebnici na str. 84 si přečtěte kapitolu: pohyb potravy, hltan, jícen
 • Přečtěte si článek: https://veda.instory.cz/365-evoluce-ktera-lidem-spise-skodi-nez-prospiva.html

G6 - ESV - 29. - 31. 3. 2021

Pracujte na zadání pololetní práce. V učebně bude vyvořený úkol: "Postup na pololetní práci". Do 4.4. nahrajete alespoň jednu fotku fáze, ve které se vaše práce nachází spolu s komentářem - jak na tom jste apod.. :) Hodnoceno +/-.

G6 - ESV - 29. - 31. 3. 2021

Pracujte na zadání pololetní práce. V učebně bude vyvořený úkol: "Postup na pololetní práci". Do 4.4. nahrajete alespoň jednu fotku fáze, ve které se vaše práce nachází spolu s komentářem - jak na tom jste apod.. :) Hodnoceno +/-.

G6 - ESV - 29. - 31. 3. 2021

Pracujte na zadání pololetní práce. V učebně bude vyvořený úkol: "Postup na pololetní práci". Do 4.4. nahrajete alespoň jednu fotku fáze, ve které se vaše práce nachází spolu s komentářem - jak na tom jste apod.. :) Hodnoceno +/-.

G1 - VV - 29. - 31. 3. 2021

Primo, tento týden nebude zadaný úkol z VV. Odpočiňte si a inspiraci čerpejte například při procházkach přírodou. Pěkný čas.

G5A - BIO - 22. 3. - 26. 3. 2021

Čeká nás nová kapitola "mechorosty" enlightened
Na konci online hodiny si napíšeme testík z řas.

G5B - BIO - 22. 3. - 26. 3. 2021

Čeká nás nová kapitola "mechorosty" enlightened
Na konci online hodiny si napíšeme testík z řas.

G6 - BIO - 22. 3. - 26. 3. 2021

V učebnici si přečtěte kapitolu "Ostnokožci", které se ještě budeme věnovat při online hodině.. (str. 96, 97, 98).
Připravte se na následující otázky:

 • Co je ambulakrální soustava?
 • Jaké třídy spadají mezi ostnokožce?
 • Zjisti jak si ošetřit ránu v případě šlapnutí na ježovku?
 • Jak se brání sumýš v případě ohrožení?

Připomínám poznávací test, který proběhne na konci online hodiny. Vyberu 10 "bezobratláčů".

 

G7 - BIO - 22. 3. - 26. 3. 2021

Co se stane, když si nebudeme čistit zuby?

 • Zhlédněte následující video: https://www.youtube.com/watch?v=WwuRY1hMGoU
 • Namalujte si/případně vytiskněte a vlepte do sešitu obrázek zubu (viz příloha)
 • Prečtěte si následující článek: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-3/kdy-se-lidem-zacaly-kazit-zuby.html

G5A - ESV - 22. 3. - 26. 3. 2021

Milá skupino ESV, věřím, že již pomalu pracujete na svém díle....

 • Tento týden si zaznamenejte část postupu (vyfotit), minimálně naschromážděný materiál či kousek postupu.
 • Příští týden vytvořím úkol, do kterého mi postup na vašem díle nahrajete.
 • Podívejte se na několik obrázů od světových umělců, které stojí na příčce nejdražších obrazů světa... odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=IYeVxzqvtZo

G5B - ESV - 22. 3. - 26. 3. 2021

Milá skupino ESV, věřím, že již pomalu pracujete na svém díle....

 • Tento týden si zaznamenejte část postupu (vyfotit), minimálně naschromážděný materiál či kousek postupu.
 • Příští týden vytvořím úkol, do kterého mi postup na vašem díle nahrajete.
 • Podívejte se na několik obrázů od světových umělců, které stojí na příčce nejdražších obrazů světa... odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=IYeVxzqvtZo

G6 - ESV - 22. 3. - 26. 3. 2021

Milá skupino ESV, věřím, že již pomalu pracujete na svém díle....

 • Tento týden si zaznamenejte část postupu (vyfotit), minimálně naschromážděný materiál či kousek postupu.
 • Příští týden vytvořím úkol, do kterého mi postup na vašem díle nahrajete.
 • Podívejte se na několik obrázů od světových umělců, které stojí na příčce nejdražších obrazů světa... odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=IYeVxzqvtZo

G1 - VV - 22. 3. - 26. 3. 2021

Primo, tento týden ještě pokračujete v již zadaném úkolu "ztvárnění jara" :-).
Těším se na vaše výstupy. Nezapomeňte své dílo odevzdat do neděle 28.3.

G5A - BIO - 15. - 19. 3. 2021

Online hodina na téma "zelené řasy" proběhne v úterý od 10:00.
Zadání na druhou hodinu tohoto týdne bude zveřejněno po online hodině.

G5B - BIO - 15. - 19. 3. 2021

Online hodina na téma "zelené řasy" proběhne v úterý od 8:55.
Zadání na druhou hodinu tohoto týdne bude zveřejněno po online hodině.

G6 - BIO - 15. - 19. 3. 2021

1. Spolu s prezentací si vytvořte zápis na téma "mlži" (snímek: 19 - 23).

2. Ke každému zástupci si najděte alespoň jednu zajímavou informaci (projdeme si v hodině)

 • škeble rybničná, perlorodka říční, velevrub malířský, ústřice jedlá, slávka jedlá, hřebenatka jakubská, zéva obrovská, perlotvorka mořská

Poznávací test ze živočichů, které jste dostali k učení, si napíšeme 26.3. v závěru online hodiny.

G7 - BIO - 15. - 19. 3. 2021

Zpracujte následující cvičení viz příloha:...(správné odpovědi si vyhodnotíme při online hodině).

V učebnici si přečtěte úvod k trávicí soustavě str. 80 až 82

G5A - ESV - 15. - 19. 3. 2021

Milá skupino ESV, děkuji vám za koncepty vašich pololetních prací, vypadají zajímavě. Minulý týden jste si měli sehnat materiál pro realizaci svého díla, tento týden byste se měli posunout již k vlastní tvorbě, minimálně k tvorbě nákresu a přípravě na samotnou práci, nenechávejte nic na poslední chvílí. O termínu dokončení a prezentace své práce budete včas informováni, záleží opět na aktuální situaci.
Zároveň si prostřednictvím virtuální galerie prohlédněte díla Národní galerie: https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-in-prague?hl=cs
Až budete mít prohlednuto úkol potvrďte jako odevzdaný. Můžete mi jako zpětnou vazbu napsat i nějaký komentář (např. dojmy z prohlídky, zajímají vás výstavy?...atd.)

G5B - ESV - 15. - 19. 3. 2021

Milá skupino ESV, děkuji vám za koncepty vašich pololetních prací, vypadají zajímavě. Minulý týden jste si měli sehnat materiál pro realizaci svého díla, tento týden byste se měli posunout již k vlastní tvorbě, minimálně k tvorbě nákresu a přípravě na samotnou práci, nenechávejte nic na poslední chvílí. O termínu dokončení a prezentace své práce budete včas informováni, záleží opět na aktuální situaci.
Zároveň si prostřednictvím virtuální galerie prohlédněte díla Národní galerie: https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-in-prague?hl=cs
Až budete mít prohlednuto úkol potvrďte jako odevzdaný. Můžete mi jako zpětnou vazbu napsat i nějaký komentář (např. dojmy z prohlídky, zajímají vás výstavy?...atd.)

G6 - ESV - 15. - 19. 3. 2021

Milá skupino ESV, děkuji vám za koncepty vašich pololetních prací, vypadají zajímavě. Minulý týden jste si měli sehnat materiál pro realizaci svého díla, tento týden byste se měli posunout již k vlastní tvorbě, minimálně k tvorbě nákresu a přípravě na samotnou práci, nenechávejte nic na poslední chvílí. O termínu dokončení a prezentace své práce budete včas informováni, záleží opět na aktuální situaci.
Zároveň si prostřednictvím virtuální galerie prohlédněte díla Národní galerie: https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-in-prague?hl=cs
Až budete mít prohlednuto úkol potvrďte jako odevzdaný. Můžete mi jako zpětnou vazbu napsat i nějaký komentář (např. dojmy z prohlídky, zajímají vás výstavy?...atd.)

G1 - VV - 15. - 19. 3. 2021

Milá primo, o víkendu nastává jarní rovnodennost, začínáme mít opět delší dny a o slovo se hlásí jaro smiley... Jak vy si představujete jarní období, jaké máte pocity z jara? Ztvárněte obrázek či 3D výrobek na téma "Jaro" jakoukoliv technikou. Dílo může být i lehce abstraktní.
Na úkol budete mít dva týdny. Termín nejpozdějšího odevzdání je neděle 28.3. Úkol je hodnocen a najdete ho v google učebně..

Pro zajímavost si můžete přečíst článek: https://veda.instory.cz/1109-co-je-rovnodennost-a-kdy-k-ni-dochazi.html

G7 - BIO - 8.3. - 12.3. 2021

Tento týden se v rámci samostatné práce zaměřte na následující 4 fotografie textu (v příloze)... vyňaté z moderně pojaté učebnice biologie od Eduarda Kočárka.
Jelikož začínáme trávicí soustavu, připomeňte si co je metabolimus. Zaměřte se zejména na rozdíl mezi anabolismem a katabolismem. Popřemýšlejte, jaké metabolické děje již znáte. Spojte si znalosti prosím s tím, co jsme si říkali u dýchací soustavy... Jaká je hlavní úloha trávicí soustavy? Vyjmenujte orgány a žlázy, které do trávicí soustavy spadají. Co znamená zkratka ATP a jaká je jeho úloha? Pročtěte si také zajímavá fakta o významné žláze TS a to o játrech. Je možné žít bez žlučníku?
Na položené otázky se budu ptát při onlině hodině.

V pátek si napíše testík z dýchací soustavy.

G6 - BIO - 8.3. - 12.3. 2021

1. Přečtěte si kapitolu měkkýši v učebnici str. 88 až 94

2. Zpracujte následující otázky, kontrola proběhne při online hodině v pátek!

 • Které znaky charakterizují měkkýše?
 • U kterých skupin měkkýšů zanikla v průběhu vývoje schránka?
 • Které plže nacházíme na úžemí ČR?
 • Proč je nebezpečná konzumace ne zcela čerstvých mlžů?
 • Jak lze ověřit, že jsou slávky vhodné ke konzumaci?
 • Uveď zástupce měkkýšů, kteří se často používají v gastronomii:
 • Čím se liší hlavonožci od ostatních skupin měkkýšů?

3. Průběžne se učte na poznávačku (seznam živočichů máte již v učebně)

G5B - BIO - 8.3. - 12.3. 2021

Online hodina proběhne v úterý od 8:55 na téma: řasy (vývojové větve řas a jejich zástupci).

V učebnici si přečtěte kapitolu zelené řasy a parožnatky str. 142 až 146 (může se lišit dle vydání)
Otázky k řasám: (projdeme si v hodině)
- Které řasy mohou žít ve větších hloubkách a proč?
- Zhodnoťte význam řas v přírodě a význam pro člověka:
- Srovnejte stavbu řasy a sinice:

Podívejte se na účinky křemeliny a úlohu křemíku v organismu

G5A - BIO - 8.3. - 12.3. 2021

Online hodina proběhne v úterý od 10:00 na téma: řasy (vývojové větve řas a jejich zástupci).

V učebnici si přečtěte kapitolu zelené řasy a parožnatky str. 142 až 146 (může se lišit dle vydání)
Otázky k řasám: (projdeme si v hodině)
- Které řasy mohou žít ve větších hloubkách a proč?
- Zhodnoťte význam řas v přírodě a význam pro člověka:
- Srovnejte stavbu řasy a sinice:

Podívejte se na účinky křemeliny a úlohu křemíku v organismu

G6 - ESV - 8.3. - 12.3. 2021

V této chvíli byste již měli mít představu co budete vytvářet na zadané téma "Upcyklace". Tento týden si prosím zajišťujte a schromažďujte materiál. Opravdu nedoporučuji nechávat věci na poslední chvílí (někteří by snad už měli být poučeni z minulého pololetí...) :-). Přeji mnoho inspirace a těším se na výsledky :-). Veškeré info, pokyny a inspirace jsou v učebně neustále k dispozci. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat do e-mailu.

G5B - ESV - 8.3. - 12.3. 2021

V této chvíli byste již měli mít představu co budete vytvářet na zadané téma "Upcyklace". Tento týden si prosím zajišťujte a schromažďujte materiál. Opravdu nedoporučuji nechávat věci na poslední chvílí (někteří by snad už měli být poučeni z minulého pololetí...) :-). Přeji mnoho inspirace a těším se na výsledky :-). Veškeré info, pokyny a inspirace jsou v učebně neustále k dispozci. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat do e-mailu.

G5A - ESV - 8.3. - 12.3. 2021

V této chvíli byste již měli mít představu co budete vytvářet na zadané téma "Upcyklace". Tento týden si prosím zajišťujte a schromažďujte materiál. Opravdu nedoporučuji nechávat věci na poslední chvílí (někteří by snad už měli být poučeni z minulého pololetí...) :-). Přeji mnoho inspirace a těším se na výsledky :-). Veškeré info, pokyny a inspirace jsou v učebně neustále k dispozci. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat do e-mailu.

G1 - VV - 8.3. - 12.3. 2021

Primo, v příloze máte prezentaci o již nežijícím umělci, který se jmenoval Bob Ross, byl zastánce takové zajímavé metody malby, říká se jí malba "mokrého do mokrého". Po nastudování prezentace a shlédnutí videa z jeho tvorby určitě uznáte, že malovat se může naučit každý a pokud se naučíte určitou práci se štětci a špachtlí, můžete vykouzlit i na první pohled složitá dílka. Cílem práce pro tento týden je rozšířit vaše výtvarné obzory a samozřejmě vás inspirovat. Na tohoto umělce a techniku malby se vás budu v budoucnu ptát :-).
Prezentaci spolu s odkazy na videa najdete v příloze.

G7 - BIO - 22.2. - 26.2. 2021

Online hodina v pátek od 11:55 - 12:40

 • na téma: dýchání a onemocnění DS

Samostatná práce (do online hodiny):

 • zápis dle prezentace (viz příloha), ať se někam posuneme (snímek 3 až 7)
 • přečtěte si kapitolku dýchací soustava v učebnici str. 67 až 71
 • doporučuji si namalovat či vytisknout obrázek dýchací soustavy

G6 - BIO - 22.2. - 26.2. 2021

Online hodina v pátek od 8:55 - 9:40

 • nové téma: měkkýši
 • součástí hodiny test z hmyzu

Samostatná práce (do online hodiny):

 • shlédněte rozhovor s biologem " O vymírání hmyzu"
  https://video.aktualne.cz/dvtv/zastaveni-vymirani-pulka-planety-pro-zvirata-pulka-pro-lidi/r~c117bf7c352f11e9b6a9ac1f6b220ee8/r~5c5f188e369011e9b38a0cc47ab5f122/?redirected=1552508333
 • zpracujte do online hodiny následující otázky, na které se budu ptát
 • 1. Jak se jmenuje biolog ve videu a na jaké škole působí?
 • 2. Jakou souvislost má vymírání hmyzu s "osudem" lidstva?
 • 3. Jaké faktory jsou nejvíce zodpovědně za vymírání hmyzu?
 • 4. Co je potřeba udělat, aby se situace zlepšila?
 • 5. Kolik oficiálně uznaných studií se zabývalo tématem "vymírání hmyzu"?

G5B - BIO - 22.2. - 26.2. 2021

Online hodina v úterý v 8:55 - 9:40

 • nové téma: řasy

Samostatná práce

 • shlédnout dokument o řasách viz pokyny v učebně
 • odpovědět na přiložené otázky a odevzdat do konce týdne

G5A - BIO - 22.2. - 26.2. 2021

Online hodina v úterý v 10:00 - 10:45

 • nové téma: řasy

Samostatná práce

 • shlédnout dokument o řasách viz pokyny v učebně
 • odpovědět na přiložené otázky a odevzdat do konce týdne

G6 - ESV - 22.2. - 26.2. 2021

Nadále se věnujte konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do konce týdne, komu by nestačil termín, tak nepozději do 7.3. (podrobnosti již znáte).
Pro inspiraci doporučuji tento web: https://www.upcycling.cz/co-je-to-upcyklace/
Buďte kreativní :-).

G5B - ESV - 22.2. - 26.2. 2021

Nadále se věnujte konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do konce týdne, komu by nestačil termín, tak nepozději do 7.3. (podrobnosti již znáte).
Pro inspiraci doporučuji tento web: https://www.upcycling.cz/co-je-to-upcyklace/
Buďte kreativní :-).

G5A - ESV - 22.2. - 26.2. 2021

Nadále se věnujte konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do konce týdne, komu by nestačil termín, tak nepozději do 7.3. (podrobnosti již znáte).
Pro inspiraci doporučuji tento web: https://www.upcycling.cz/co-je-to-upcyklace/
Buďte kreativní :-).

G1 - VV - 22.2. - 26.2. 2021

Milá primo, pokračujete na již zadaném tématu "Upcyklace" ... kreativní tvorba z "odpadu" (podrobnosti v učebně).
Termín odevzdání je do 28.2. (pokud někdo chce pracovat přes jarní prázdniny, může práci odevzdat do 7.3. - nejpozději).
Pěkné dny

G1 - VV - 15.2. - 19.2. 2021

Milá primo, trocha pracovní činnosti neuškodí, zvlášť, když tuto "odpočinkovou" činnost spojíte s věcí užitečnou a ohleduplnou vůči přírodě. Zkuste se tento týden zabývat tvorbou z recyklovatelného materiálu. Z materiálu, který si nemusíte kupovat, ale něco co už byste nevyužili... přetvoříte na něco kreativního, krásného nebo třeba i funkčního.
Jako inspirace Vám poslouží různá inspirativní videa, procházka po bytě, pokud máte třeba půdu, nebo nějakou komůrku s odloženými věcmi, tak tato místa zkuste navštívit. Určitě se vám během následujících týdnů objeví nějaká rulička od toaletního papíru, či plastová lahev, krabice, sklenice, případně vyřazené oblečení a cokoliv jiného... vhodného.
Do učebny vám přiložím nějaké odkazy a tipy pro inspiraci, takže určitě koukněte. Oficiálně budete mít na tvoření následující dva týdny. Ovšem poté následují jarní prázdniny, takže termín do učebny nastavím do 7.3., pro ty co budou tvořit něco náročnějšího a budou chtít na práci víc času.

G6 - ESV - 15.2. - 19.2. 2021

Věnujte se konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do 7.3.
Shlédněte inspirující videa, prohlédněte si uvedené portály, popřemýšlejte o tom... co byste mohli tvořit... jaký materiál použijete atd..
Můžete vytvořit a následně i připojit nákres budoucího díla. Veškeré podrobnosti jsou v učebně.

G5A - ESV - 15.2. - 19.2. 2021

Věnujte se konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do 7.3.
Shlédněte inspirující videa, prohlédněte si uvedené portály, popřemýšlejte o tom... co byste mohli tvořit... jaký materiál použijete atd..
Můžete vytvořit a následně i připojit nákres budoucího díla. Veškeré podrobnosti jsou v učebně.

G5B - ESV - 15.2. - 19.2. 2021

Věnujte se konceptu pololetní práce s termínem odevzdání do 7.3.
Shlédněte inspirující videa, prohlédněte si uvedené portály, popřemýšlejte o tom... co byste mohli tvořit... jaký materiál použijete atd..
Můžete vytvořit a následně i připojit nákres budoucího díla. Veškeré podrobnosti jsou v učebně.

G5A - BIO - 15.2. - 19.2. 2021

Online hodina v úterý v 10:00 - 10:45

 • dokončíme houby stopkovýtrusné
 • v závěru hodiny si napíšeme poznávačku z hub
 • úkol bude zadán po online hodině

G5B - BIO - 15.2. - 19.2. 2021

Online hodina v úterý v 8:55 - 9:40

 • dokončíme houby stopkovýtrusné
 • v závěru hodiny si napíšeme poznávačku z hub
 • úkol bude zadán po online hodině

G6 - BIO - 15.2. - 19.2. 2021

Online hodina v pátek od 8:55 - 9:40

 • dokončíme hmyz

Samostatná práce:

 • do online hodiny vypracujte 4 cvičení viz příloha
 • zkontrolujeme si je v hodině (vyvolávat budu náhodně)

G7 - BIO - 15.2. - 19.2. 2021

Online hodina v pátek od 11:55 - 12:40

 • součástí hodiny bude test z oběhové soustavy

Samostatná práce:

 • Jelikož začneme nové téma "dýchací soustavu" - zopakujte si info z 8. třídy v následujícím videu https://www.youtube.com/watch?v=34iSralulXg
 • Nahlédněte do učebnice (od str. 67...) odpovězte si na následující otázky:
  - Jaké znáš hlavní dýchací svaly?
  - Co pobíhá při nádechu a co při výdechu?
  - Jaký plyn vzniká při metabolických procesech?
  - Jaký plyn se velmi snadno váže na červené krvinky a způsobuje otravu?

Report

Malá ochutnávka z dobrovolného úkolu "pečení z kynutého těsta". Úkol zaslalo 23 studentů z obou kvint, což je myslím velmi pěkná účast smiley.
A zároveň musím konstatovat, že máme velmi šikovné studenty!