Foberová Lenka Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Foberová Lenka Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Požadavky na klasifikační týden

BIOLOGiE

G4

 • Ekologie (ekologické pojmy, které jsme probírali - viz zápis)
 • Environmentální problémy lidstva (některé jsme probírali a některá témata lze zpracovat samostatně)
 • Vlastní téma spadající pod ekologii či geologii (student si zpracuje sám, seznámení vyučujícího s tématem a následuje diskuze)
 • Úvod do mineralogie (dobrovolné téma)

G5

 • Sinice a řasy
 • Mechorosty a kapraďorosty
 • Stavba rostlinného těla (kořen, stonek a list)
 • Květ a opylení

G6

 • Hmyz (charakteristika, zástupci, význam hmyzu, ohrožení)
 • Strunatci (charakteristika, systematika, porovnat se skupinou bezobratlých živočichů)
 • Paryby (charakteristika, zástupci)
 • Ryby (chrakteristika, zástupci)
   

ESTETICKÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESV

 • Salvador Dalí a surrealismus (životopis Dalího, diskuze k filmu)
 • Představení svého tématu, které bylo zadáno jako referát, doporučuji studentům, kteří ještě neprezentovali v rámci ESV pro tento rok 

VV

 • Představení své kreativní tvorby (malování, fotografie, divadlo atd.)
 • Zpracování libovolného tématu z okruhu výtvarné výchovy (umělecký směr, malír, architekt, sochař)

Známka z klasifikačního týdně se započítává 2krát. Student bude připraven na všechna témata.

V příloze později naleznete časový harmonogram. Raději si termín své zkoušky ověřte.

Google učebna a kontakt

Google učebny pro všechny třídy (kde vyučuji) stále fungují.

 • jsou doplňovány o zajímavé informace a aktuální dění k jednotlivým tématům
 • studenti zde získávají doplňující materiál k učivu a plánovaným testům
 • jsou zde zadávány předem oznámené úkoly

Osobně jsem k dispozici ve dnech: ÚT, ČT a PÁ.
Dotazy na email: foberova@bgv.cz

Podmínky klasifikace pro rok 2023/24

Podmínkou klasifikace je splnění minimálně 80 % zadaných prací (referáty, písemné práce, testy atd., u ročníkové práce 100% splnění). Studenti si důsledně vedou sešit se zápisem. Absence nepřevyšuje 30 % zameškaných a omluvených hodin (v souladu se školním řádem).
S podmínkami systému známkování jsou všichni studenti seznámeni v průběhu vyučovacích hodin a dokument osobně podepisují.

Informace k učebnicím (BI) pro tento školní rok jsou zveřejněny na nástěnce učitele níže.

Učebnice a doporučená literatura

Povinné učebnice

G4 - Přírodopis pro 9. tř. geologie a ekologie (poskytne škola)
G5 -
Biologie pro gymnázia 1. ročník (poskytne škola)
G6 - Biologie pro gymnázia 2. ročník (poskytne škola)

Doporučená učebnice
G8 - Genetika: Eduard Kočárek (pouze doporučená)


Doporučený studijní materiál pro všechny ročníky
Biologie pro gymnázia (Jan Jelínek; Vladimír Zicháček)

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/f35/f3528ff3c28ae80ee49dc497d658f323.jpg