Foberová Lenka Mgr.

Profil učitele

Biologie a estetická výchova

Foberová Lenka Mgr.

Kontakt: foberova@bgv.cz

Ukázka povedených myšlenkových map

G1 - VV - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G1.

Primo, úkol pro tento týden z výtvarné výchovy je pravěké umění:

Zhotovte jeskynní malbu:
Materiál podkladu nechám na vás (doporučuji zkusit pomuchlat obyčejný papír a nalepit ho na papír pevnější např. čtvrtku, takto se vám vytvoří na papíře struktura).
Můžete zkusit i jiné materiály... třeba látku?

Způsob zpracování nechám také na vás, jestli použijete pastelky, křídy, (je nutné je zafixovat), temperky, vodovky, tuš apod.
Kdo si troufne, může zkusit vytvořit trojrozměrnou jeskyň (modurit, noviny, krabice a jeskynní malby v ní/na ní ztvárnit nebo si můžete vytvořit nějaké šablony (např. pro otisk ruky apod.) a použít je při zhotovení malby.

Až to bude možné - výrobky donesete do školy a vystavíme si je ve spolupráci s paní učitelkou Mágrovou :-).

V příloze jsou obrázky, které slouží k inspiraci smiley

G6 - ESV sk. FOB - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G6.

V rámci ESV je potřeba probrat i něco k teorii.
1. Úkol pro tento týden:

 • postudovat UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA
 • informace v prezentaci (nelekejte se množství snímků, jelikož většina je vyplněna obrázky)
 • do budoucna počítejte s testem na toto téma (buď ve škole nebo v rámci distanční výuky)
 • co je kurzívou nebude v testu

2. Dlouhodobá práce - pracujte na své ročníkové práci yes

G5B - ESV sk. FOB - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.B

V rámci ESV je potřeba probrat i něco k teorii.
1. Úkol pro tento týden:

 • postudovat UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA
 • informace v prezentaci (nelekejte se množství snímků, jelikož většina je vyplněna obrázky)
 • do budoucna počítejte s testem na toto téma (buď ve škole nebo v rámci distanční výuky)
 • co je kurzívou nebude v testu

2. Dlouhodobá práce - pracujte na své ročníkové práci yes

G5A - ESV sk. FOB - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.A

V rámci ESV je potřeba probrat i něco k teorii.
1. Úkol pro tento týden:

 • postudovat UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA
 • informace v prezentaci (nelekejte se množství snímků, jelikož většina je vyplněna obrázky)
 • do budoucna počítejte s testem na toto téma (buď ve škole nebo v rámci distanční výuky)
 • co je kurzívou nebude v testu

2. Dlouhodobá práce - pracujte na své ročníkové práci yes

G8B - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G8.B

Online hodina (ČT - 11:00 - 11:45)

- nové téma: Úvod do genetiky

 

G8A - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G8.A

Online hodina (ČT - 11:55 - 12:40)

- nové téma: Úvod do genetiky

 

G7 - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G7.

1. Zadání samostatné práce

 • zápis dle přiložené prezentace
 • nastudovat (budu se ptát v průběhu online hodiny na +/-)
 • doplňující video: https://www.youtube.com/watch?v=SIlf10I6FBA

2. Online hodina (Pá - 10:00 - 10:45)
Poté bude otevřen test z buněčných cyklů (mitóza a meióza)
- test zabere pár minut, lze ho vyplnit jen jednou, přijde vám na školní email
- otevřen bude od 11:45 - 16:00 v pátek
- v případě potíží mi musíte dát vědět na email

G6 - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G6.

1. Zadání práce:

Vypracovat otázky, na které se budu ptát v hodině dle prezentace (viz příloha)

 • a. Jaký typ nervové soustavy je vytvořen u člověka. Vysvětli pojem:
 • b. Základní jednotkou nervové soustavy je?
 • c. K čemu slouží tzv. Aristotelova lucerna?
 • d. Popiš fagocytózu:
 • e. Jaký je rozdíl mezi extreroreceptorem a interoreceptorem?
 • f. U jakých živočichů se vykytuje Jacobsonův orgán?
 • g. Definuj pojem: hermafrodit

2. Online hodina (ČT: 8:55 - 9:40)

 

G5B - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.B

1. Online hodina (ÚT - 10:00 - 10:45)
- pokračujeme buňkou

2. Zadání práce na 2.h v tomto týdnu
Videomateriál:
Toto video je samozřejmě opakovatelně použitelné pro lepší vizualizaci probíraných organel v eukaryotické buňce:
-
https://youtu.be/URUJD5NEXC8?t=129
Ještě k osmóze, pokusy s vajíčkem: https://www.youtube.com/watch?v=wbg9fhcEwMI
Co se vlastně děje v buňce, co předchází vytvoření bílkovin dle molekuly DNA? - více ve videu od nezkreslené vědy:
-
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs
Připomínám, že je nezbytné vědět co jsou organické látky a základy k nukleovým kyselinám.
Samostatně zápis: ribozomy a Golgiho aparát viz prezentace:

G5A - BIO - 19. 10. - 23. 10. 2020 / G5.A

1. Online hodina (ÚT - 10:00 - 10:45)
- pokračujeme buňkou

2. Zadání práce na 2.h v tomto týdnu
Videomateriál:
Toto video je samozřejmě opakovatelně použitelné pro lepší vizualizaci probíraných organel v eukaryotické buňce:
-
https://youtu.be/URUJD5NEXC8?t=129
Ještě k osmóze, pokusy s vajíčkem:
https://www.youtube.com/watch?v=wbg9fhcEwMI
Co se vlastně děje v buňce, co předchází vytvoření bílkovin dle molekuly DNA? - více ve videu od nezkreslené vědy:
-
https://www.youtube.com/watch?v=fqWs1aM7BQs
Připomínám, že je nezbytné vědět co jsou organické látky a základy k nukleovým kyselinám.
Samostatně zápis: ribozomy a Golgiho aparát viz prezentace:

G1 - VV - 12.10. - 16.10. 2020

Dobrý den, PRIMO,
dnes jsme měli mít dvě hodiny výtvarné výchovy, vytvořila jsem pro vás google učebnu: Výtvarná výchova - přes hromadný email jsem vám odeslala pozvánku do této učebny, vaším úkolem pro zbytek tohoto týdne je:
1. přihlásit se do google učebny

2. přešíst si přiložený dokument (týka se pravěkého umění, téma se vám prolíná i s hodinami dějepisu).
- na příští týden dostatene praktický úkol, který se týká pravěkého umění

3. prohlédnout si druhý dokument s obrázky pravěkého umění

G5B - BIO - 12.10. - 16.10. 2020

Vyplnit přiložený word dokument (biologie buňky): - 1 špatná odpověď (1/2 stupně dolu)

- odevzdat do 16.10. do učebny k vytvořenému úkolu

 • Odpovědi vypracujte níže pod otázkami, odpovědi řádně očíslujte
 • Odpovědi musí být autentické, tzn., že musí být znát vlastní přístup, vlastní formulace, plagiáty nebudou uznány
 • Podrobný studijní materiál v učebně

G5A - BIO - 12.10. - 16.10. 2020

Vyplnit přiložený word dokument (biologie buňky): - 1 špatná odpověď (1/2 stupně dolu)

- odevzdat do 16.10. do učebny k vytvořenému úkolu

 • Odpovědi vypracujte níže pod otázkami, odpovědi řádně očíslujte
 • Odpovědi musí být autentické, tzn., že musí být znát vlastní přístup, vlastní formulace, plagiáty nebudou uznány
 • Podrobnější studijní materiál v učebně

G5AB/G6 - ESV - sk. FOB - 12.10. - 16.10. 2020

Prosím pokračujte v zadání z minulého týdne. Vymyslet koncept své ročníkové (pololetní práce). Podmínky již znáte.

 • Prosím do konce týdne odevzdat koncept toho co budete vyrábět.
 • V učebně je vytvořený "úkol" s termínem odevzdání (koncepty budu hodnotit +/-)
 • Stručně popsat námět, proč jsem si zvolil tuto práci. Jaký materiál budu používat.

Dále si projděte přiloženou prezentaci - výtvarné metody/techniky.Stačí nahlédnout. Cílem je sjednotit se v základech.

G8B - BIO - 12.10. - 16.10. 2020

ČT - online hodina (11:00 - 11:45)
Test: rozmnožovací soustava (test bude otevřen od 13:30 do 17:00)
(stavba a funkce ženské a mužské pohl. soustavy, včetně menstruačního cyklu, základy ontogeneze)

- čerpejte ze zápisu a prezentace, kterou jsem vám již poskytla

 

G8A - BIO - 12.10. - 16.10. 2020

ČT - online hodina (11:55 - 12:40)
Test: rozmnožovací soustava (test bude otevřen od 13:30 do 17:00)
(=stavba a funkce ženské a mužské pohl. soustavy, včetně menstruačního cyklu, základy ontogeneze)

- čerpejte ze zápisu a prezentace, kterou jsem vám již poskytla

G7 - BIO - 12.10. - 16.10. 2020

Zadání samostatné práce:

 • Nastudovat meiózu a rozdíly mezi mitózou/meiózou
 • https://www.youtube.com/watch?v=VzDMG7ke69g - meióza
 • https://www.youtube.com/watch?v=cUIW-1P__6E - mitóza/meióza
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%B3za - úvodní odstavec
 • Nastudovat pojem metabolismus a typy metabolismu

Online hodina: Pá - 10:00 - 10:45

G6 - BIO - 12.10. - 16.10. 2020

Zadání samostatná práce:

 • Přečíst kapitolku"nálevníci" viz učebnice
 • Zhotovit nálevníky (zápis) viz prezentace, kterou jsem vám již poskytla
 • Učit se protista na test, který proběhne ve čtvrtek (test bude otevřen od 10:00 do 14:30)

Online hodina: ČT - 8:55 - 9:40

G5 - BIO - 5.10. - 9.10. 2020

Zadání na 2.h v tomto týdnu viz příloha

G5 - BIO - 5.10. - 9.10. 2020

Zadání na 2. h v tomto týdnu viz příloha

G6 - BIO - 5.10. - 9.10. 2020

Zadání 1. h - samostatně číst v učebnici str. 18 až 23 - prvoci

Odpovědět na otázky na str. 23 - budu se ptát v online hodině na +/-

Online 2. h - čtvrtek od 8:55

G7 - BIO - 5.10. - 9.10. 2020

Zadání 1. h - samostatně zopakovat biologii buňky. Cílem je sjednotit znalosti. Buňka je základ a zejména nezbytný odrazový můstek pro další studium. (viz příloha)
Kouknout na: https://www.youtube.com/watch?v=CL2ZfEXuC3k - Buněčný cyklus

Online 2. h - pátek od 10:00

ESV - sk. Foberová

Milá skupino ESV,
v době distančního studia se zaměřte na pololetní práci. (ZATÍM POUZE PROMYSLET KONCEPT)

Téma je: ručně zhotovené dílo „Inspirováno přírodou“

- jakákoliv technika, podmínkou pouze a. zakomponování přírodních materiálů či za b. přírodní motiv, zhotoven z libovolných materiálů

Zhotovte si koncept práce a sežeňte materál. wink

Suplování pro 17. a 18.9.

Podmínky klasifikace BIO, ESV a VV

Prostudujte si podmínky klasifikace pro tento školní rok.
 

G5 až G8 - suplování

Dobrý den,
zde je náplň suplovaných hodin biologie. Na zadání pracujte v rámci suplované hodiny či hodin dle pokynů vyučujícího. Mobilní telefon (pouze pro vyhledávání informací a obrázků) můžete použít.

Učebnice a doporučená literatura

Povinné učebnice
G5 - Biologie rostlin (Fortuna)
G6 - Biologie živočichů (Fortuna)
G7 - Biologie člověka (Fortuna)


Doporučená učebnice
G8 - Genetika: Eduard Kočárek (nepovinná)

Doporučený studijní materiál pro všechny ročníky
Biologie pro gymnázia (Jan Jelínek; Vladimír Zicháček)

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/f35/f3528ff3c28ae80ee49dc497d658f323.jpg

Náplň hodin ESV a letošní kroužek

V přílohách najdete informace k letošnímu plánovanému kroužku a koncept výuky ESV.
V případě zájmu o kroužek mi napište na služební email.

 

Nejen prázdninové tipy na výlet

Hezký den všem,
společnými silami jsme v rámci geologie v kvartách vytvořili dokument, který vám poslouží jako inspirace pro výletování. Určitě si přiložený dokument prohlídněte :-) ... Je zde mnoho krásných tipů, jak si obohatit prázdninové dny v blízkém okolí ...

smiley

G2 - BIO - od 8.6. - 12.6.

Poslední zadání mail surprise
 

G3 - BIO - od 8.6. - 12.6.

Poslední zadání mailblush
 

G4A - BIO - od 8.6. - 12.6.

Poslední zadání mail laugh
 

G4B - BIO - od 8.6. - 12.6.

Poslední zadání mail laugh
 

G5 - BIO - od 8.6. - 12.6.

G7A - BIO - od 8.6. - 12.6.

G7B - BIO - od 8.6. - 12.6.

Nabídka letní IT školy

Dobrý den,

sdělení pro slečny ...
Letní škola IT pro středoškolačky se v Liberci koná 16. - 21.8.2020 ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a s podporou Lipo.ink, ŠKODA AUTO a společnosti Actis. Letos tento týdenní “tábor” s ubytováním na kolejích Czechitas pořádá již ve 4 městech - poprvé v Liberci a dále v Brně, Praze a Ostravě. Holky, středoškolačky, naprosté začátečnice, si vytvoří webovky, naučí se upravovat fotky, naprogramovat webové aplikace, podívají se do firem, jak to v nich chodí, jaké IT pozice existují, jak se připravit na pohovor a mnoho dalšího.
Cílem je oslovit dívky z Libereckého kraje, aby se akce zúčastnily, a motivovat je ve studiu nových technologií.
https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci/akce/20319/ více info zde

G2 - BIO - od 2.6. - 5.6.

G3 - BIO - od 2.6. - 5.6.

Info v příloze

G4A - BIO - od 2.6. - 5.6.

Info a materiál v příloze

G4B - BIO - od 2.6. - 5.6.

Info a materiál v příloze

G5 - BIO - od 2.6. - 5.6.

Info a materiál v příloze

G7A - BIO - od 2.6. - 5.6.

Info v příloze

G7B - BIO - od 2.6. - 5.6.

Info v příloze

G2 - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a info k testu v příloze :)

G3 - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a info k testu v příloze :)

G4A - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a materiál k učení v příloze :)

G4B - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a materiál k učení v příloze :)

G5 - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a info k testu v příloze :)

G7A - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a info k testu v příloze :)

G7B - BIO - od 25.5. - 29.5.

Požadavky a info k testu v příloze :)
 

G2 - BIO - od 18.5. - 22.5.

Informace v příloze.

G3 - BIO - od 18.5. - 22.5.

Informace v příloze.

G4A - BIO - od 18.5. - 22.5.

Informace v příloze.

G4B - BIO - od 18.5. - 22.5.

Informace v příloze.

G5 - BIO - od 18.5. - 22.5.

Materiál a informace v přílohách.

G7A - BIO - od 18.5. - 22.5.

Materiál a informace v přílohách.

G7B - BIO - od 18.5. - 22.5.

Materiál a informace v přílohách.
 

G2 - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání viz příloha.smiley

G3 - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání viz příloha smiley

Pozor: středa až pátek vyplnit TEST, který vám zašlu na školní email (TÉMA: NERVOVÁ SOUSTAVA)

G4A - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání a materiál viz přílohy smiley

G4B - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání a materiál viz přílohy smiley

G5 - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání a materiál viz přílohy smiley

G7A - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání a materiál viz přílohy smiley

Pozor: středa až pátek vyplnit TEST, který vám zašlu na školní email (TÉMA: NERVOVÁ SOUSTAVA)

G7B - BIO - od 11.5. - 15.5.

Zadání a materiál viz přílohy smiley

Pozor: středa až pátek vyplnit TEST, který vám zašlu na školní email (TÉMA: NERVOVÁ SOUSTAVA)

G2 - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

G3 - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

G4A - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

Děkuji všem, kteří zaslali úvahu. heart Už se těším, až se k nim dostanu. smiley

G4B - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

Děkuji všem, kteří zaslali úvahu. heart Už se těším, až se k nim dostanu. smiley

G5 - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

G7A - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

G7B - BIO - od 4.5. - 7.5.

Práci pro toto období naleznete v příloze mail

Upozornění ke google testům

Krásný den všem!
Máme za sebou první kolo google testů, ale vyskytlo se pár nešvarů. Jedním z nich je například to, pakliže pracuje více studentů BGV na jednom PC a předchozí student se řádně neodhlásí, konkrétně google dotazník si sebral adresu studenta z G1 a studentka z jiného ročníku pak neměla zaznamenané odpovědi. Na problém jsme samozřejmě přišli a vyřešili ho. smiley Takže to je první věc, na kterou dát pozor. Pak se mohlo stát, že se vám z nějakých důvodů test nezobrazoval a vy jste napsali upozornění jako reakci pod automatické emaily, které rozesílá google učebna. Na to taky pozor, jelikož na tyto automatické upozornění, takový to "Ahoj, Evžene, Lenka vložila do google učebny úkol: Jak vyprat prádlo?“ na ně nelze odpovídat. Pokud řešíte tyto problémy, tak napsat email nový a řádně vyplnit položku: příjemce. No a pak tu je lidský faktor, mohlo se stát, že se překlepnu v bakalářích, takže prosím o zpětnou kontrolu v systému bakaláři. Pakliže něco nesedí. Slušně se ozvěte. Určitě to nenechávejte být… a společně to vyřešíme.
Na závěr bych doporučila - udělat si screenshot (kopii) obrazovky, když dotazník odešlete a vyskočí vám tam taková ta hláška: "Vaše odpovědi byly zaznamenány, vyčkejte na ruční kontrolu." Kdyby cokoliv dejte vědět.
Pěkné dny!

G2: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Upozornění: 29.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete nejpozději do pátku.

G3: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Upozornění: 29.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete nejpozději do pátku.

G4A: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Úvahu odevzdejte nejpozději do 3.5. v google učebně.

G4B: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Úvahu odevzdejte nejpozději do 3.5. v google učebně.

G5: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Upozornění: 29.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete nejpozději do pátku.

G7A: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Upozornění: 29.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete nejpozději do pátku.

G7B: BIO od 27.4. - 30.4.

Pokyny naleznete v přiložené příloze - pozorně čtěte! yessmiley

Upozornění: 29.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete nejpozději do pátku.

 

Upozornění

Připomínám pro všechny třídy. Do zítra (24.4.) každý vyplňte test, který vám byl zaslán na školní email.
Pokud byste se zobrazením a odesláním testu měli problém, neváhejte mi napsat na email.
Mohla by se teoreticky vyskytnout nějaká chyba.
Děkuji smiley
 

G2: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zvěřejňováno samozřejmě i na nástěnce.

G3: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zvěřejňováno samozřejmě i na nástěnce.

G4A: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zvěřejňováno samozřejmě i na nástěnce.

G4B: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zvěřejňováno samozřejmě i na nástěnce.

G5: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zvěřejňováno samozřejmě i na nástěnce.

G7A: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zvěřejňováno samozřejmě i na nástěnce.

G7B: BIO od 20.4. - 24.4.

Podrobné pokyny naleznete v přiložené příloze.

Upozornění: 22.4. ve středu vám bude na email zaslán test (kvíz), který samostatně vypracujete do pátku.
Pro všechny třídy jsem otevřela google učebny, další poskytování materiálů, odevzdávání úkolů, testování, komunikace - bude probíhat tam.
Takže, kdo se ještě nepřihlásil, ať tak učiní! Pozvánku máte na školním emailu.
Hodnocení budu zapisovat do systému bakaláři.
Vyvěšování pokynů a hlavních materiálů bude duplicitně zveřejňováno samozřejmě i na nástěnce.


 

G2: BIO od 14.4. - 17.4.

Pokyny naleznete v přiloženém dokumentu.

G3: BIO od 14.4. - 17.4.

Pokyny naleznete v přiloženém dokumentu.

G4A: BIO od 14.4. - 17.4.

Pokyny naleznete v přiloženém dokumentu.

G4B: BIO od 14.4. - 17.4.

Pokyny naleznete v přiloženém dokumentu.

G5: BIO od 14.4. - 17.4.

G7A: BIO od 14.4. - 17.4.

Pokyny naleznete v přiloženém dokumentu.

G7B: BIO od 14.4. - 17.4.

Pokyny naleznete v přiloženém dokumentu.

Report

Hezký den všem. V prvé řadě bych chtěla poděkovat všem studentům, kteří odevzdali zadanou práci a komunikovali. Chtěla jsem s vámi udržet komunikaci, alespoň prostřednictvím emailů a na každý email odpovědět. Což se myslím podařilo, ale je to velice časově náročné. Prosím omluvte, pokud odpovím s prodlením. Od některých studentů nemám zpětnou vazbu a psala jsem vám na školní email. Prosím sledujte ho.
Moc jsem byla potěšená za fotky zaslaného dobrovolného úkolu, a to kvašené zeleniny a modelů sopky. Chápu, že toho teď máte nad hlavu a někteří by chtěli zkusit i něco navíc, ale prostě na to teď není prostor. Velkou jedničku si zasloužila i paní učitelka Holubářová, akorát nevím, kam ji mám známku zapsat surprise. Obdržela, alespoň slovní hodnocení. smiley Pokud se budete chtít ještě někdo pochlubit se svou výrobou fermentované zeleniny, termín prodlužuji po celou dobu online vyučování smiley.

A zde malá ochutnávka vašeho kreativního tvoření.

PS: Došlo k úpravě (prodloužení) termínu u posledních pokynů (Velikonoce)