G5.A

G5A - M - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulusová Jana Mgr.

3. 5. online výuka: řešení kvadratických rovnic, slovní úlohy
4. 5. - 5. 5. samostatná práce ve zvláštním úkolu
kvadratické rovnice - sbírka strana 72 př. 2.3 1), 3) 8), 15), 27); 2.4 1), 7) 11), 18)
slovní úloha - strana 78 př. 2. 14 5),  celkem 10 příkladů. 
6. 5. online hodina: Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
7. 5. online hodina: Kvadratické rovnice - dokončení

G5A NJ/KNJ - 3.5.- 7.5. 2021 / Moňaková Kateřina

5.5. online Meet (L29 konjunktiv II haben)

7.5. online Meet

Wocabee test

G5AB - Aj (Hra) - 3. - 7. 5. 2021 / Hrabal Milan Mgr.

Online:

  • grammar revision from Unit 3
  • test Unit 3

Offline:

  • workbook 29

G5.A - Fy - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Zelinka Vlastimil

Pondělí 3. 5. - Domácí samostudium
Zákon zachování mechanické energie
- zadání úkolu máte v GU

- úkol odevzdej v GU, termín odevzdání - středa 5. 5. do 20:00 hod.

Čtvrtek 6. 5. - Online hodina (8:55 - 9:40)
Gravitační pole - Newtonův gravitační zákon

G5A - Ch - 26. 04. - 30. 04. 2021 / Krejčí Václav Mgr.

Úterý 27. 04. 2021 - on-line hodina

Čtvrtek 29. 04. 2021 - off-line hodina

Chemické výpočty - výpočty z chemických rovnic - řešení příkladů

G5 - ČJL - 3. - 7. 5. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - 32. týden - mluvnice - jazyk (3. - 7. 5. 2021)

Téma: ÚVOD DO FONETIKY
1. MEET - výklad + práce s učebnicí (str. 17-20)
2. udělat si výpisky (učebnice 17-20)
3. MEET - ONLINE HODINA VE STŘEDU SE NEKONÁ (z důvodu přijímacích zkoušek do primy) - místo ní vypracujte úkoly v PS (str. 26-29) - ofocené vložte k úkolu v GU
DÚ: žádný

Následuje: literatura (BAROKO V ČESKÉ LITERATUŘE)

Předchozí zadání v příloze.

G5 - NJ + KNJ - 3. - 7. 5. 2021 / Janáková Martina Mgr.

Plán práce - týden 3. - 7. 5. 2021

Lektion 28 (Wiederholung)
1. pondělí - WocaBee - Lekce 28/věty
2. středa - NENÍ ONLINE HODINA (z důvodu přijímacích zkoušek do primy) - ani jiná práce (pokud potřebujete zopakujte si zájmeno DIESER a DATIV osobních zájmen)
3. čtvrtek - keine Aufgabe
4. pátek - KONVERSATION - Tschchechische Republik - Teil 2
HA: Mein Heimatland (Aufsatz) in GU

Příští týden: Lekce 28 (shrnutí a test)

Předchozí zadání v příloze.

G5A - BIO - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Začněte pracovat na herbářové položce, jejíž zhotovení předchází i samotný sběr a určení rostliny, dále pečlivé lisování a vysušení rostliny.

Při zhotovení herbářové položky bude nutné dodržet určitá pravidla, formát a materiál. Veškeré podrobné pokyny máte v příloze. Čtěte pozorně!

Termín odevzdání bude: 30. 5. 2021.

Kvi A - TV (D) 3. 5 - 7. 5. / Holubářová Radka Mgr.

 

Děvčata z příspěvků mám pocit, že byste si daly něco trošku namáhavějšího, tak dáme takový mix.
Také vám podám informace k projektovému dni, který vás čeká v pondělí. Info v příloze v učebně
 

G5.A - D - 03.05. - 07.05. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Byzantská říše a Justinián I., ženy a eunuši

- poznávání osobnosti

- prezentace

- letopočty

Úkol v Google Učebně.

G5.A - IVT - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Paulus František Mgr.

V tomto týdnu pokračujete na zadané práci - v programu Microsoft Excel (kalkulátor ceny). Zadání je v Google učebně. Termín odevzdání je do neděle 9. 5. 2021, 23:59.

G5A - ESV - 3. - 7. 5. 2021 / Foberová Lenka Mgr.

Práce na pololetní práci je jistě v plném proudu a cca po měsíci přicházím s dalším kontrolním bodem - tak jako minule mi do vytvořeného úkolu v učebně, odevzdáte postup na vaší práci. Tzn. vyfotíte výrobek ve fázi zhotovení spolu s komentářem: Jak probíhá práce, jestli nastaly nějaké komplikace apod. Odevzdejte do neděle 9. 5. Hodnoceno +/-. Už tam nějaké body/nebody z minulé kontroly máte, takže pro většinu z toho vyplnou známky.

G5A - KFJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Les fêtes et traditions

G5AB/AJ/JAS - 03. 05. - 07. 05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

1. Monday - Meet lesson - 1) Developing speaking  "Negotiating" (SB p. 52/ ex. 1-3b)  ; 2) New grammar presentation "Future tenses" (SB p. 46/ex. 1-3)
2. Offline self study - 1) Replying to informal invitations (SB p. 53/ ex. 1-4) - mít připraveno na pondělí 10.05.
3. Wednesday - Meet lesson -1) Developing vocabulary "Prefixes over-, pre-, re-, under-"(SB p. 47/1-4b)

G5 A- ESV- 3. 5. - 7. 5. 2021 / Hedvíková Milena Mgr.

Nová figurace v Čechách- Olbram Zoubek a Adriena Šimotová (srovnání)- viz. Google Učebna

Vkládejte podklady k ročníkové práci!!!

G5A - KAJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

Holidays and traditions

G5A-B/KAJv/JAS/ týden 03.05. - 07.05. 2021 / Jasa Marek Mgr.

Developing speaking  "Negotiating" (SB p. 52/ ex. 4-5)

G5A - ZSV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Moderní společnost: Svět nadějí a obav

G5A - FJ - 3. 5. - 7. 5. / Škáchová Žaneta

1. On-line hodina (Révision 2 - opakování ce que/qui, shoda příčestí minulého)

2. Samostatná práce (pracovní list)

3. On-line hodina (Révision 2 - opakování slovní zásoby: počasí, volnočasové aktivity)

G5A - ESV - 3.5. - 7.5. 2021 / Hedvík Jan Mgr.

Informel - Art Brut -

Součástí vyučování bude hodnocený úkol.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5. / Jirchářová Zuzana Mgr.

G5A, 5B, 6 - Hv - 3. 5. - 7. 5.

- po schválení tématu pololetní práce začněte s jejím zpracováním

- termín odevzdání pololetní práce do Google učebny je do 30. 5.

G5.A - D - 26.04. - 30.04. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Justinián I.

- prezentace

- opakování

G5A - Z - 3. 5. - 7. 5. 2021 / Bujárek Kamil Ing.

Máte známky z testu. Dobré;-) 
Pokračujeme ve výkladu

 

G5.A - TV (CH) - 3.5.-7.5.2021 / Hocko Stanislav Mgr.

TV - 3.-7.5. a 10.-14.5.2021
1) Online tělocvik v úterý 11:00 - cca 11:40. Těšíme se na trenéra Máru.
2) Pondělí 10.5. - Povinný školní projektový den "Pojď ven II"  turisticko-orientační pochod (bližší info v GU a na hodině TV). Nahrazuje běžný rozvrh. Online TV v týdnu 10.-14.5.2021 není. 


V případě dotazů jsem k dispozici.


Zdar a sílu SH

G5A - AJ - 10. 5. - 14. 5. 2021 / Pohludková Jana

1. hodina - online (Google Meet)  - SB 52/1-4 - Speaking - Negotiating
2. hodina - online (Google Meet) - SB 53/1-5 - Writing - Replying to informal invitation
3. hodina - samostatná práce  - SB 53/6 - Reply to an email invitation

KONVERZACE: Dialogue - Negotiating and justifying opinions (SB 52/5)