G8.B

Požadavky na klasifikační týden 2024 / Petrová Jana Mgr.

Pro obě oktávy

Pojmy, letopočty, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické.

Učivo - zadáno v sešitě.

Historický předmět s popisem a vysvětlením.

Požadavky na klasifikační týden - leden 2024 / Hladíková Petra Bc.

Milí studenti,

pokud jste se rozhodli v klasifikačním týdnu pro německý jazyk,  najdete níže požadavky:

 

- slovní zásoba lekcí 43 a 44

- tvary nepravidelných sloves ( 3. osoba přít. času (Präsent), Präteritum, Perfekt)

- tvoření vět v minulém čase u pravidelných a nepravidelných sloves (Präteritum, Perfekt)

- předložky se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem

- vztažné věty s předložkou

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Dostavte se,prosím, o 10 minut dříve (čas, který věnujete přípravě).

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN červen 2023 / Petrová Jana Mgr.

Požadavky z dějepisu viz školní sešit,

Požadavky na klasifikační týden červen 2023 / Hladíková Petra Bc.

- slovní zásoba lekcí 40, 41, 42

- Pronomen (da) + Präposition - lekce 39

- Fragewort (wo) + Präposition - lekce 39

+ s tím související slovesné vazby (sloveso, která se pojí s určitou předložkou, lekce 39)

- Relativsätze (vztažné věty, lekce 41)

- Tvoření vět s "während" a "bevor" (lekce 40)

- gramatická cvičení dle pracovního sešitu

Konverzace: slovní zásoba Hobbys a Umwelt, hovořit na téma "Tier" a "Freizeit und Hobbys"

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN leden 2023 / Petrová Jana Mgr.

 

 
 
Požadavky z D na KT:
1. sešit
2. pojmy, letopočty a časová přímka ( to, co máme v sešitě)
3. probrané učivo: osobnosti ze školních ( letošních) referátů
4. Možnost výběru:
a) rodokmen své rodiny na A4 ( alespoň) s výkladem ( důraz na data, profese, zajímavosti)
b)  referát o zajímavé osobnosti z tvého okolí( třeba zajímavé zaměstnání, schopnost, nevšední záliba, cizinec, sportovec, umělec...) .Doplnit fotkami, výrobky, citáty...
c) napodobení ( maskou a dalšími rekvizitami) významné historické osobnosti. Známe její životopis.
 
 

Požadavky na KLASIFIKAČNÍ TYDEN / Petrová Jana Mgr.

Sešit

letopočty, pojmy, časová přímka, prameny, pomocné vědy historické

téma: třicetiletá válka

Na výběr: a) referát o rodném městě

                 b) historická osobnost ( ústně projednáno)

G5.B - D 14. 06. - 18.06.2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Počátky přemyslovského stá tu a románské umění

- prezentace

- opakování minulé látky, výklad nové látky

- shrnutí učiva

Úkol v Google Učebně.

G5.B - D - 07. 06. - 11. 06. 2021 / Petrová Jana Mgr.

Téma: Velká Morava - Slované, Sámo, panovníci

- prezentace

- něco o MZ

- historické okénko, opakování

Úkol v Google Učebně.