MIMOŘÁDNĚ OTEVÍRÁME DVA 1. ROČNÍKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025

Z důvodu předpokládaných změn v podmínkách přijímacích řízení ze strany MŠMT ČR, budou tyto zveřejněny na webových stránkách školy neprodleně po jejich zveřejnění. Děkujeme za pochopení. BGV