Přijímací zkoušky do prvního ročníku osmiletého gymnázia