Stmelovací pobyt kvinty

Kvinta na začátku roku přivítala ve svých řadách sedm nových spolužáků a spolužaček. Abychom se všichni lépe poznali, rozhodli jsme se uspořádat společné setkání na školní zahradě hned první pátek v novém školním roce. Nejprve jsme si chvíli společně poseděli a vyzpovídali nové přírůstky v naší sestavě, ne však moc, abychom je nevyplašili. Pak si každý opekl, co si přinesl a rozdělili jsme se do skupinek, podle zájmu – sport či hra (městečko Palermo). Kdo chtěl, mohl přespat ve škole nebo večer odejít domů. Devatenáct žáků a dva učitelé přespali ve škole, vše proběhlo v klidu. Po ranním čaji jsme se rozešli domů obohaceni příjemnými zážitky.

Jana Paulusová

Publikováno: 24.09.2023


Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty
Stmelovací pobyt kvinty