Školní mediace a Gymnázium Varnsdorf – jak to všechno začalo

Naše spolupráce s Gymnáziem Varnsdorf trvá už 8 let. Je to jedna ze škol, kde to – pro nás- všechno začalo. V roce 2015 jsem se seznámila s Radkou Holubářovou. Na to setkání nelze zapomenout. Představte si, že máte v místnosti 15 ředitelů a zástupců škol a potřebujete je zmotivovat do zapojení do projektu, o kterém nikdo (ani já) na začátku příliš nevěděl, jak dopadne.

Šlo o pilotní ověřování fungování mediace v českém školním prostředí, které jsem vedla pod agenturou pro sociální začleňování. Dostala jsem prostor představit svou vizi a některé jsem nadchla. Mezi nimi i Radku. Z Radky je dnes jedna z nejzkušenějších koordinátorek školní mediace, která rozvíjí a pečuje o svůj tým peerů od roku 2016. Za těch osm let se peer-mediační tým mnohokrát obměnil, protože žáci jednoho dne ze školy odejdou.  I to je jedna z výzev peer-mediace.

Na tomhle gymplu se nám podařil i husarský kousek. Starší žáky jsem v průběhu let připravovala vedle role peerů také na roli lektorů – aby sami dokázali zaškolovat nové peer-mediátory. Kteří se do týmů postupně přidávají. Tehdy jsem ale netušila, že jedna z těchto peerek se v tom najde natolik, že nováčky zde zaučuje i poté, co už sama studu je na VŠ. Z Viviany Toledo se navíc stala členka našeho týmu. Tu a tam do školy přijedu a „počechrám“  dovednosti i motivaci peerů. Jako třeba minulý čtvrtek.

Díky Radce ve škole peer-mediace velmi dobře šlape. Podporu má Radka ještě v kolegovi Markovi Jasovi a Janě Veselé, kteří (stejně jako Radka) absolvovali výcvik ve školní mediaci. Díky patří i vedení školy, které tomu všemu dalo zelenou a dává Radce pro její práci s peer-týmem prostor a podporu.                                                            

            Eva Růtová – psychoterapeutka, mediátorka, koordinátorka programu Mediace ve škole

Publikováno: 22.11.2023