Projektové dny – zamyšlení

Před osmi lety jsem znovu začal učit na tomto gymnáziu. Kromě toho, že to byl asi nejlepší krok v mém profesním životě, mě zpočátku poněkud „prudily“ projektové dny v podobě čtyř celodenních obětí času ve prospěch účastníků. Ani nemůžu říct, jestli si vůbec pamatuji všechny dny, které jsem s žáky absolvoval. Poněkud se mi slily. Snad „Geologické zajímavosti Šluknovska“ se vynořují trochu zřetelněji, mmj. i proto, že jsem si, cestou na čelní morénu ve Fukovském výběžku, mocně roztrhnul kalhoty ke všeobecnému veselí zúčastněných.

Pocit slévání se zážitků pramení nejvíce z toho, že žáci jsou při těchto, bez výjimky pochodových poznávacích akcí, úplně jiní. Atmosféra mě zcela pohltí a sociální prožitek překryje vše ostatní. Malá skupinka do 15 žáků, se logicky, chová zcela odlišně než při běžném vyučování. Je to dáno nejen prostředím a počtem, ale i pestrou věkovou směsicí žáků různých ročníků. Často velmi heterogenní. Je potom zajímavé sledovat vztahy mezi věkově odlišnými žáky. A tady je úžasné to, co mi bylo odepřeno při mém studiu na libereckém gymnáziu: tam jsem, totiž žil jen v bublině paralelky našeho ročníku. Starších jsem se do určité míry bál a nad mladšími jsem „ohrnoval nos“. Zejména nad mladším chlapci. U mladších dívek to bylo s rostoucím věkem poněkud jinak…

A právě toto meziročníkové mísení je jeden ze základních stavebních kamenů nadstandardně pozitivní atmosféry v naší škole. Nezřídka se totiž soužití v projektových dnech přetvoří minimálně v jakýsi respekt mezi věkově odlišnými žáky, což je pro spokojený chod školy velmi pozitivní jev.

Vedení školy uvažuje nad změnou formátu do týdenního souvislého projektu. Jakkoliv budu samozřejmě respektovat rozhodnutí vedení školy, dovolím si s touto změnou nesouhlasit. Výše uvedený efekt meziročníkového mísení se tím utlumí jen na, dejme tomu, 14 dní v roce. Zatímco stávající formát prostupuje celým jedním školním rokem a pouta mezi žáky se utužují dlouhodobě. Žáci si navíc celý školní rok sdělují zkušenosti a zážitky z projektových dnů, kterých se účastní, s ostatními. V novém formátu se to prostě odehraje a je konec. Dlouhodobost se vytratí. Celoroční výměna názorů se změní na jednorázovou. I zlidštění učitelů, kteří se, samozřejmě, chovají také poněkud jinak bude jednorázové, tedy více formální. I faktor jakéhosi těšení se zase na další projektový den, třeba za dva měsíce, pomine..

Sdílíte – li moji myšlenku, tak v rámci třídnických hodin dejte svůj názor nenásilně najevo.

S radostí sepsal Ing. Bc. Kamil Bujárek 21.6.2024 v učebně zeměpisu za doprovodu hudby Chrise Rea.

Publikováno: 26.06.2024