Aklimatizační pobyt primy

Ve dnech 7. a 8. září proběhl takzvaný aklimatizační pobyt. Byl organizován za účelem stmelení kolektivu nově vznikající třídy – primy.  Ve čtvrtek po deváté hodině, jsme se pěšky vydali z Varnsdorfu do chaty Růžena v Jiřetíně pod Jedlovou, kde už na nás netrpělivě čekala paní kuchařka. Celkem nás šlo 35, z toho bylo 33 žáků a 2 pedagogické dozory (paní učitelka Málková a Foberová). Jakmile jsme dorazili, ubytovali jsme se. Po obědě následovala chvilka odpočinku a ihned jsme se vrhli na seznamovací hry, které zahrnovaly jak hry vědomostní, párové, kolektivní, tak i hry sportovně založené. Program byl opravdu nabitý. Po večeři následovalo krátké představování, vědomostní kvíz a hurá na kutě. Následující den jsme se vydali na zříceninu hradu Tolštejn a mimo jiné jsme výlet spojili i s houbařením. Celý program byl v duchu různých soutěží, a tak jsme na konci pobytu nejen rozdali všem zúčastněným diplomy, ale také jsme odměnili ty nejlepší z nejlepších. Z malého průzkumu, který proběhl krátce po pobytu, vyplývá, že všichni žáci si pobyt užili. Nejkladněji bylo hodnoceno houbaření, hry a ubytování. Co by někteří žáci trochu změnili, byla strava a dokonce délka pobytu, někdo by prý vydržel i měsíc.

Mgr. Lenka Foberová

Publikováno: 20.09.2017