Přijímací zkoušky na osmileté Gymnázium Varnsdorf

Ve dnech 16. a 17. 4. 2019 proběhly jednotné přijímací zkoušky do primy Gymnázia Varnsdorf. Děkujeme všem, kteří nám svojí účastí ve stále větší míře projevují důvěru. Zároveň bychom Vám určitě přáli šťastné rozuzlení této tajenky, ale pouze pro 34 z Vás z 91 uchazečů bude tato tajenka se šťastným koncem.  Všem však patří velké poděkování. Přejeme Vám hodně štěstí a životních úspěchů, ať budete kdekoliv. 

 BGV

Publikováno: 17.04.2019