Pan Jaroslav Hocký v G3 - modely parních strojů

Ve čtvrtek 23. března nám hodinu fyziky v tercii zpestřil pan Jaroslav Hocký z Rumburka (dědeček Esterky Hocké). Přinesl nám do hodiny ukázat dva (přes sto let staré) modely parních strojů. Modely dostal v 50. letech minulého století od své tatínka jako hračku (dříve si hold děti hrály jinak). Ve varné konvici jsme předem ohřáli vodu a pak už pan Hocký zatápěl pod kotlem parního stroje technickým lihem (viz obrázky). Předvádění parních strojů komentoval poutavým výkladem o jejich historii, a kde všude se využívali (v průmyslu, v zemědělství, dopravě - železniční, námořní). Vyprávěl ze svých vlastních zkušeností s parními stroji. Pískání vypouštěné páry vylákalo i kolegu z vedlejší učebny, stroje šlapaly naplno jako skutečné.

Děkuji za třídu tercie panu Hockému za příjemné zpestření hodiny fyziky.

Vlastimil Zelinka

Publikováno: 24.03.2023