Nová pěstírna na naší škole

Cože? Jako na naší škole pěstírna? Jako myslíte pěstírna marihuany? No to je fakt boží!!!

Tak takto by možná reagovali někteří příznivci všeobecně známé lehké drogy, ale my samozřejmě víme, že o takovouto pěstírnu se vůbec nejedná. Naše pěstírna, které jsme tuto naši tvůrčí činnost přirovnali se zabývá pěstováním krystalů ve vodě rozpustných solí. Jedná se o známé látky jako je modrá skalice, krevní soli, kamence, chromany a jiné, které z vodných roztoků dobře krystalizují a vytvářejí pravidelné a pěkné krystaly.

Metodu pěstování jsme postupně vylaďovali a stále ji zdokonalujeme hledáním technik, které umožní pomalé chladnutí horkých nasycených roztoků solí, ze kterých krystaly mohou růst. Z tohoto důvodu, jako základní techniku, jsme zvolili využití námi vyrobených „líhní“ z polystyrenu, který je velice dobrým izolantem. Do těchto líhní pak vkládáme nádoby s naočkovanými kameny nebo již připravenými zárodečnými menšími krystaly a zaléváme je horkými nasycenými roztoky solí. Pak už stačí jen počkat do druhého dne a těšit se na výsledek, který je vždy velkým překvapením.

Naše pěstování krystalů je realizováno v rámci chemického kroužku v Akademii, ale pokud by se někdo chtěl více zajímat o tuto problematiku, klidně za námi může přijít. Pracujeme v chemické laboratoři a využíváme základních laboratorních postupů a některých nových elektronických pomůcek, jako jsou třeba digitální teploměry Vernier, automatické míchačky roztoků s vyhříváním, nebo například UV lampy pro vytvrzování UV pryskyřice při očkování kamenů pro krystalizaci.

Naši práci si samozřejmě nechceme nechat jen pro sebe, a tak jsme se rozhodli zrealizovat malou výstavu našich krystalů na podzim tohoto roku na půdě našeho gymnázia. Určitě se na vás budeme těšit a budeme moc rádi, když se přijdete podívat.

Mgr. Václav Krejčí

Publikováno: 10.07.2023