Podoby skla

V rámci projektových dnů školního roku 23-24 jsme se na naší škole opět setkali se zajímavými tématy, které lákají tím, že si při nich můžete vyzkoušet techniky a postupy, se kterými se běžně nesetkáte.

Jedním z takových témat je „Za skláři do hutě aneb podoby skla“, které si klade za úkol seznámit se s podstatou výroby a zpracování skla ve sklárnách a následně i dalšími způsoby jeho úpravy.

První projektový den tedy proběhl jako exkurze do sklářské hutě „Novotný Glass“ v Novém Boru. Dozvěděli jsme se o surovinách, které se používají pro výrobu skla a u pecí jsme viděli základní postupy jeho foukání a tvarování.

Druhý projektový den probíhal ve škole jako pracovní dílna. Připraveno bylo několik pracovišť, kde jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet techniky, které se používají při následném zpracování a zdobení skla.

A co všechno jsme si tedy mohli vyzkoušet?

Jedno pracoviště se zaměřilo na základní dovednost v laboratoři při práci s chemickým sklem, a to je řezání, otavovaní a ohýbání skleněných trubiček.
Na dalším pracoviště jsme si mohli vyzkoušet broušení (gravírování) skla, na jiném zase leptání skla leptací pastou, nebo malování speciálními barvami na sklo.

A které techniky měly největší oblibu?

Jednak to byla výroba jednoduché vitráže z originálních vitrážových skel případně skel malovaných barvami, jejich úprava řezáním a následné spojování cínem pomocí letovací pájky. Druhou nejoblíbenější byla poměrně technicky náročná ruční výroba vinutých perlí nad kahanem z barevných lampových tyček.

Kreativních zážitků bylo mnoho a každý si domu odnášel nové zkušenosti a zážitky. A těch pár drobných popálenin? Ty rozhodně nemohly nic zkazit.

A výsledky našich prací? Samozřejmě budou k vidění spolu s prezentačními dokumenty a letáky na posledním projektovém dni. Těšíme se na Vás.

Mgr. Václav Krejčí

Publikováno: 08.01.2024