Návštěva z UJEP

RNDr. Regina Herma, Ph.D., proděkanka a odborná asistentka PřF UJEP nás dne 29. 2. navštívila v rámci přednášky uspořádané pro maturitní ročníky a další biologické nadšence. Na úvod nám paní doktorka představila Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a možnosti studijních programů na Přírodovědecké fakultě. Další část dvouhodinové přednášky byla zaměřena na genetické mutace a poruchy, informace se nám momentálně hodí do probíraného učiva v rámci genetiky. Na závěr jsme od paní doktorky dostali i spoustu upomínkových předmětů.

Musím podotknout, že letos se k maturitní zkoušce z biologie přihlásil rekordní počet zájemců a mnoho z nich se ve svém životě chce ubírat biologickým směrem, ať už studiem biologie jako takové, tak i různých medicínských oborů.

Všichni studenti, které jsem požádala o zpětnou vazbu, přednášku hodnotili velmi pozitivně, což nás velmi potěšilo.

Zpětná vazba od studentů:
“ Přednáška byla velmi zajímavá. Celou dobu jsem přednášející dokázala poslouchat. Bylo to hodně složité téma, ale bylo dobře vysvětlené i pro laika.”

“ Zajímavé video na úvod a představení fakulty. Potěšily i dárky jako upomínka.”

“Dozvěděla jsem se mnoho nových informací z oblasti genetiky.”

“Motivace ke studiu biologie, škoda, že nebylo více času, určitě bych měla dotazy.”

“Skvělé opakování na přijímačky. Oceňuji přiblížení práce v laboratoři na VŠ.”

“Na přednášku jsem chyběla, ale od spolužáků jsem slyšela jenom chválu.”

 Moc děkujeme za realizaci přednášky.

Mgr. Lenka Foberová

Publikováno: 22.03.2024