Latina nebo deskriptivní geometrie?

Do letošního školního roku jsme nabízeli v septimě výběr mezi latinou a deskriptivní geometrií. Důležitost obou předmětů je zřejmá podle preferencí vysokoškolského studia žáků. Od příštího školního roku není latina povinná v sextě pro všechny, ale je možné si deskriptivní geometrii zvolit již v tomto ročníku a v následujícím roce pokračovat. Tím získáme hodinovou dotaci, kterou můžeme využít na rozšíření znalostí z oblasti promítání prostorových útvarů do roviny. Dosavadní Mongeovo promítání na dvě průmětny (třetí průmětnu zavádíme, ale minimálně používáme v konstrukcích) obohatíme o základy pravoúhlé axonometrie. Rýsujeme stále ručně, i když o Geogebře a jiných aplikacích víme, používáme je převážně jako zdroj řešených příkladů s návodem.

Publikováno: 17.06.2024


Latina nebo deskriptivní geometrie?
Latina nebo deskriptivní geometrie?
Latina nebo deskriptivní geometrie?
Latina nebo deskriptivní geometrie?
Latina nebo deskriptivní geometrie?
Latina nebo deskriptivní geometrie?