Skřítek na Střelecké

Učil mě ve školním roce 1973/1974 – to bylo naše první setkání.

Po deseti letech jsem nastoupila na ZDŠ Střelecká č.1800 jako učitelka…byl tu.

Vracela jsem se z první a druhé mateřské dovolené do zaměstnání  na Střeleckou …a byl tu!

…a je tady, a to je dobře!

Občas spolu vedeme dlouhé rozhovory a povídání o našem učitelském  mládí.

Víc než padesát let kantorování na stejné škole je, pane učiteli Holečku, úžasné!

Přeju hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Vaše žačka a dlouholetá kolegyně Jana Petrová

Publikováno: 21.06.2024