Jak ten čas letí...

….slova, která často slýcháváme. Sama za sebe musím říct, že to není fráze, ale realita. Když jsem začala psát tento článek, měla jsem pocit, že jsme se v naší škole hezky „rozjeli“ . Tento rozjezd už je ale téměř v polovině, tedy blíží se ukončení 1. pololetí.

  V tu chvíli jsem si uvědomila a promítla co jsem odučila a prožila s jednotlivými třídami, především se SEPTIMOU. Nebylo toho málo a budu na toto období ráda vzpomínat. Určitě nemohu zapomenout na Slovinsko se Septimou, účast třídy na Marathónu, akce kulový blesk – PF focení, Mikuláš ve škole, vánoční besídka a jarmark, klasifikační týden ……

Přeji všem žákům a učitelům, aby si z tohoto období odnesli především to, co je těšilo a to, co splnilo jejich očekávání. To méně povedené brát jako výzvu.

 „Ať ten čas tak neletí“.

Mgr. Kamila Málková, třidní učitelka

Publikováno: 24.01.2024