BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z minulých let nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na jednotnou státní přijímací zkoušku.

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 23. října 2019 do dubna 2020 na Gymnáziu Varnsdorf vždy ve středu od 16.00 do 17.00 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika (celkem 8 lekcí českého jazyka a 8 lekcí matematiky a závěrečný test, který je zároveň přijímací zkouškou nanečisto). Na první hodinu je třeba, aby s žákem přišel dospělý, který bude na jeho přípravě k přijímacím zkouškám spolupracovat, aby vyslechl pokyny k organizaci kurzu a doporučení k domácí práci.

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete na webových stránkách akademie.bgv.cz, v sekci nabídka výuky - vzdělávací aktivity - předmět BGV – dobrá volba).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (přihláška ve formátu PDF - vytiskněte na papír formátu A4, aby byl výsledný formát přihlášky A5 nebo si přihlášku můžete vyzvednout v kanceláři BGV), a to nejpozději do 23. 10. 2019. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři BGV.

Termíny jednotlivých kurzů v PDF

Gymnázium Varnsdorf

Publikováno: 27.09.2019