BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče, milí žáci,

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 proběhnou na Gymnáziu Varnsdorf přijímací zkoušky nanečisto.

Sraz je ve 14.45 hod v aule gymnázia ve 2. patře.

Test z matematiky proběhne v čase 15.00 – 16.30 hod. NEZAPOMEŇTE RÝSOVACÍ POTŘEBY!!! Pak následuje relaxační přestávka. Test z českého jazyka je plánován v čase 16.45 – 18.00 hod.

Testy vyhodnotíme a výsledky testů Vám zašleme na Váš e-mail. Tento test má dětem především dát možnost vyzkoušet si, jak rozložit řešení úloh do časového limitu a pracovat s únavou a soustředěním. (Pro přípravu doporučujeme ilustrační testy 2018 dostupné na www.cermat.cz).

Zadání testů a klíč k řešení si žáci po přijímacích zkouškách nanečisto vezmou domů.

Žádáme Vás, abyste své děti na přijímací zkoušky nanečisto přihlásili. Stačí napsat na e-mail paulus@bgv.cz, že se Vaše dítě testů zúčastní. (Jde o to, abychom zbytečně netiskli testové materiály v nadbytečném množství). Přihlášení je nutné do 19. 3. 2018 – do mailu uveďte jméno přihlašovaného dítěte.

Tyto testy jsou určeny všem žákům přihlášeným k přijímacím zkouškám do primy Gymnázia Varnsdorf. (Pro žáky, kteří chodili na přípravu BGV – dobrá volba, jsou to zároveň závěrečné testy kurzu).

Gymnázium Varnsdorf

Publikováno: 09.03.2018