BGV - Dobrá volba

Vážení rodiče žáků pátých tříd, zájemců o studium na Gymnáziu Varnsdorf,

na základě dobrých zkušeností z minulých let nabízíme Vám, resp. Vašim dětem přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky zaměřený na jednotnou státní přijímací zkoušku.

Kurz povedou učitelé Gymnázia Varnsdorf a bude probíhat od 1. listopadu 2018 do března 2019 na Gymnáziu Varnsdorf vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin  - střídavě jeden týden český jazyk, jeden týden matematika (celkem 6 lekcí českého jazyka a 6 lekcí matematiky a závěrečný test, který je zároveň přijímací zkouškou nanečisto).

Kurz je bezplatný. Přípravný kurz je předmětem školního klubu Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (informace najdete na webových stránkách akademie.bgv.cz, v sekci nabídka výuky - vzdělávací aktivity - předmět BGV – dobrá volba).

Aby mohlo Vaše dítě být do kurzu přijato, je třeba ho přihlásit do Akademie příslibu Gymnázia Varnsdorf (přihláška ve formátu PDF - vytiskněte 2 stránky na jednu A4, aby byl výsledný formát přihlášky A5 - stačí vyplnit jednu přihlášku nebo si přihlášku můžete vyzvednout v kanceláři BGV), a to nejpozději do 19. 10. 2018. Přihlášku odevzdejte přímo v kanceláři BGV.

Termíny jednotlivých kurzů v PDF

Gymnázium Varnsdorf

Publikováno: 28.09.2018